logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

2.7.2020 EE NN 1R SSD CZ 2021 1.298 CZK/MWh <       1.7.2020 EE VN 1R SSD CZ 2021 1.304 CZK/MWh >       1.7.2020 ZP MO 1R SSD CZ 2021 415 CZK/MWh >       1.7.2020 ZP VO 1R SSD CZ 2021 385 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 8.7.2020     USD 23,698     EUR 26,745     

Makléřské zkoušky ČMKBK

Složení makléřské zkoušky a získání osvědčení makléře ČMKBK je podstatnou podmínkou k tomu, aby makléř mohl být zaevidován v Registračním centru burzy, získal přístup na burzovní parket, na něm zastupovat oprávněné účastníky obchodování a uzavírat burzovní obchody jejich jménem. 

Konání makléřské zkoušky se řídí Zkušebním řádem pro zkoušky makléře ČMKBK. Vedle těchto pravidel stanovuje burza:

 

Místo konání makléřské zkoušky

Stávající sídlo ČMKBK, nám. Sítná 3127, Kladno.

 

Zkušební termín

ČMKBK vyhlašuje zkušební termíny a informuje o nich uchazeče o složení makléřské zkoušky. Ti do závazné přihlášky uvádějí jeden z termínů jako požadovaný. Pokud zájem o termín přesáhne kapacitní či časové možnosti zkušební komise, stanovuje burza pořadí uchazečů dle data doručení přihlášky. Nadbyteční uchazeči jsou zařazeni na nejbližší volný zkušební termín.

 

Podmínky připuštění ke zkoušce

K účasti na makléřské zkoušce se požaduje výpis z Rejstříku trestů, profesní životopis, potvrzení o zaplacení poplatku za podání přihlášky ke zkoušce makléře a předložení dokladu totožnosti.

 

Předpokládaný časový průběh zkoušky (hodiny jsou zde jen orientační):

09.30 – prezentace v sídle ČMKBK
10.00 – 11.00 – písemná část zkoušky
12.00 – oznámení výsledků písemné části zkoušky
12.30 – 16.00 – ústní část zkoušky

Více ve Zkušebním řádu pro zkoušky makléře ČMKBK.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz