logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

14.6.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.565 CZK/MWh <       14.6.2024 PHM MON D CZ 2024 16.91 CZK/litr >       13.6.2024 EE NN 1R SSD CZ 2026 2.320 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 16.6.2024     USD 23,154     EUR 24,740     

Burzovní nadace

Burzovní nadace byla založena Českomoravskou komoditní burzou Kladno v prosinci 2015 a začala fungovat 1. dubna 2016 zápisem do nadačního rejstříku. Jejím cílem je podporovat transparentnost a etické hodnoty občanské společnosti, zvyšování úrovně vzdělanosti, vědy, výzkumu, vývoje a inovací, resp. zásady trvale udržitelného rozvoje a ochranu životního prostředí.

„Jde nám o tři hlavní oblasti obecně prospěšných aktivit. V první chceme podpořit transparentnost ve veřejném životě a vytvořit klima, ve kterém se začne dařit férovému podnikání a bude oceňováno odpovědné občanské chování. Druhou a z našeho pohledu hlavní oblastí je vzdělávání a podpora talentovaných a vnitřně motivovaných lidi, kteří jsou zapáleni pro věc často bez adekvátního a férového ocenění. Často investují stovky hodin do smysluplné práce, za kterou neočekávají odměnu. My jim chceme přispět alespoň tím, že poskytneme materiální zdroje, s nimiž mohou činnost dělat lépe, profesionálněji, na vyšší úrovni. Třetí oblastí pak je podpora trvale udržitelného rozvoje, tedy smysluplných projektů založených na přístupu, že naše zdroje nejsou neomezené,“ uvedl předseda burzovní komory ČMKB Pavel Štorkán.

V roce 2017 zaměřila nadace svoji podporu zejména do oblasti základního a středního školství. Podpořila mimo jiné celostátní soutěž Přeměna odpadů na zdroje, vyhlášenou Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k posílení recyklace komunálního a průmyslového odpadu na druhotné suroviny. Smyslem bylo nalézt efektivní cestu k prosazování myšlenek oběhového hospodářství v České republice.

Základní údaje

Burzovní nadace

IČO: 04898419

Burzovní nadace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou N 1362.

 

Adresa:

Burzovní nadace
náměstí Sítná 3127
272 01 Kladno

www.burzovninadace.cz

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz