logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

19.5.2022 PHM MON D CZ 2022 25.07 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 24.5.2022     USD 23,074     EUR 24,595     

Červen na Dřevařské burze

Kladno 9.7.2021

Na dřevařském trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno bylo v červnu zobchodováno 147,3 tisíce kubických metrů dříví nastojato v hodnotě 264 milionů korun. Převažovalo dříví z nahodilých těžeb, které se na celkovém objemu podílelo 86 procenty.
Na trhu Dřevařské burzy s hotovými sortimenty bylo v červnu prodáno 32,3 tisíce kubických metrů dříví v hodnotě 23,9 milionu korun. Více než 90 procent z toho připadlo na vlákninové dříví, zbytek tvořila jehličnatá a listnatá kulatina.  

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz