logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

2.2.2023 PHM MON D CZ 2023 20.22 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 4.2.2023     USD 21,694     EUR 23,725     

Červenec na Dřevařské burze

Kladno 13.8.2021

Na dřevařském trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno bylo v červenci zobchodováno 140 tisíc kubických metrů dříví nastojato v hodnotě 239 milionů korun. Převládalo dříví z nahodilých těžeb, které se na celkovém objemu podílelo 82 procenty.
Na trhu Dřevařské burzy s hotovými sortimenty bylo v červenci prodáno 1,2 tisíce kubických metrů dříví v hodnotě 2,8 milionu korun. Převažovalo vlákninové dříví, zbytek tvořila jehličnatá a listnatá kulatina.  

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz