logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

1.6.2023 EE NN 1R SSD CZ 2024 3.424 CZK/MWh >       1.6.2023 EE VN 1R SSD CZ 2024 3.449 CZK/MWh >       1.6.2023 ZP MO 1R SSD CZ 2024 1.277 CZK/MWh >       1.6.2023 ZP VO 1R SSD CZ 2024 1.300 CZK/MWh >       1.6.2023 PHM MON D CZ 2023 15.17 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 2.6.2023     USD 22,154     EUR 23,685     

ČMKBK meziročně zvýšila počet kontraktů s elektřinou a plynem o polovinu

Kladno 7.7.2015

Českomoravská komoditní burza Kladno v meziročním srovnání zvýšila počet uzavřených kontraktů na energetickém trhu o 47 %. Zatímco v 1. polovině roku 2014 uzavřela 1.718 kontraktů, za stejné období letošního roku se jednalo o 2.532 kontraktů o finančním objemu přesahujícím 1,5 miliardy Kč. Kladenská burza tak znovu potvrdila, že je jedinou skutečně fungující komoditní burzou ve smyslu profesionálního a nepřetržitě fungujícího organizovaného trhu s dodávkami komodit a s potřebnou technickou a personální infrastrukturou v České republice.

Většinu (59,5 %) z celkového počtu kontraktů tvořily obchody se silovou elektřinou pro konečné odběratele, 40,5 % se zemním plynem stejného určení. Celkově bylo za pololetí zobchodováno 2 051 805 megawatthodin, což oproti stejnému období loňského roku představuje nárůst o 52 %.

Vzhledem ke snížení cen od února 2015 zrychlili odběratelé letos nákup dodávek energií na další období (kontrakty na rok 2016, příp. 2017). Podle konzervativních odhadů lze očekávat, že letos zřejmě znovu vzroste celoroční objem kontraktace na ČMKBK, meziročně tak o 10 až 20 procent.

„Rozdíl v meziročním nárůstu v objemových jednotkách a ve finančním vyjádření můžeme přičíst meziročnímu poklesu cen. Zatímco například uzavírací kurz zemního plynu v režimu velkoodběr na konci června loňského roku byl 685 Kč/MWh, letos je to 616 Kč/MWh,“ uvedl mluvčí burzy Martin Soukup

Českomoravská komoditní burza Kladno je dlouhodobě stabilní a funkční institucí s dvacetiletou tradicí. V roce 2014 bylo přes Českomoravskou komoditní burzu Kladno realizováno 97,5 % objemu obchodů s fyzickými dodávkami komodit uzavřených na všech českých komoditních burzách. Množství zobchodované elektřiny a plynu přesáhlo 6 milionů megawatthodin elektřiny a plynu pro konečné odběratele v celkové hodnotě 5 miliard korun. Právě velká četnost obchodních transakcí umožňuje udržet nízké a transparentní náklady na transakci i sazby obchodních poplatků.

„Na Českomoravské komoditní burze Kladno aktuálně působí 14 obchodníků s elektřinou či plynem z řad velkých i středních dodavatelů,“ sdělil M. Soukup. „Díky tomu zde funguje vysoce soutěžní prostředí, což odběratelům zajišťuje nejnižší ceny komodit, zároveň s minimální úrovní rizika dodávky.“

Zatímco na ostatních českých komoditních burzách se obchoduje víceméně sporadicky a burzy fungují prakticky bez zaměstnanců a odpovídajícího zázemí, Českomoravská komoditní burza Kladno je skutečně fungující komoditní burzou, plnící roli centrálního tržního místa pro obchodování fyzických dodávek energií v České republice.

Podle zákona o komoditních burzách je Českomoravská komoditní burza Kladno organizací, která negeneruje zisk za účelem jeho rozdělování členským subjektům. Veškerý kladný hospodářský výsledek burza používá výhradně k dalšímu rozvoji a kultivaci burzovních trhů.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz