logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

Aktuální kurz ČNB: 19.1.2020     USD 22,638     EUR 25,145     

Dřevařská burza

Obchodování s komoditou dříví probíhá prezenční formou na vedlejším trhu aukčním systémem. Řídí se Pravidly aukcí vedlejšího trhu průmyslových komodit. S komoditou dříví se začalo obchodovat v srpnu 2005.
Předmětem obchodu jsou produkty lesnické a dřevařské výroby, mezi kterými jsou nejvýznamnější jehličnaté a listnaté výřezy pro pilařské zpracování (v různých jakostních třídách, tloušťkových stupních a délkách) a jehličnaté a listnaté dříví pro výrobu vlákniny a buničiny.
Praktikuje se týdenní cyklus obchodování, listing je uveřejňován v úterý, obchodní den je čtvrtek.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz