logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

14.6.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.565 CZK/MWh <       14.6.2024 PHM MON D CZ 2024 16.91 CZK/litr >       13.6.2024 EE NN 1R SSD CZ 2026 2.320 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 16.6.2024     USD 23,154     EUR 24,740     

Manuál obchodování s dřívím na Českomoravské komoditní burze Kladno

1. Výběr dohodce

Zájemci o obchodování na komoditní burze, kteří nejsou členy burzy, mohou využívají podle zákona 229/1992 Sb. o komoditních burzách k obchodování služeb zprostředkovatele, který je označován v burzovní terminologii jako dohodce.
Dohodce je makléřská společnost Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKB), které burzovní komora povolila zastupovat při obchodování na burze jiné účastníky a zprostředkovávat uzavírání obchodů.
Zájemce o obchodování na burze si proto nejprve vybere dohodce a uzavře s ním smlouvu o zprostředkování komoditních burzovních obchodů.

Zájemce o obchodování s komoditou dříví si může vybrat z následujících dohodců:

FIN-servis, a.s.
Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno
šéfmakléř Ing. Petr Havelka
tel.: 312 292 870; mobil: 602 104 054; e-mail: phavelka@fsk.cz, www.fsk.cz

PROSPEKSA, a.s.
Opletalova 1566/30, 110 00 Praha 1
šéfmakléř: Mgr. Petr Rudolf
mobil: 723 468 332, e-mail: rudolf@prospeksa.cz, www.prospeksa.cz

MM TRADER CZ, a.s.
Arbesova 492, 272 01 Kladno
šéfmakléř Miroslav Sochor
tel.: 312 276 067; mobil: 602 127 335; e-mail: sochor@mmtrader.cz, www.mmtrader.cz

2. Registrace účastníka obchodování v Registračním centru ČMKB

Druhým krokem k obchodování je registrace zájemce v Registračním centru ČMKB. Při té je již zastupován dohodcem, se kterým uzavřel smlouvu o zprostředkování.

Podmínky registrace jsou zjednodušeny na tyto úkony:

  • Zájemce vyplní Žádost o zařazení do evidence účastníků obchodování a Plnou moc k zastupování při uzavírání burzovních obchodů podepsané je předá dohodci.
  • Zájemce předloží další relevantní doklady, pokud si je vyžádá Registrační centrum burzy.

Okamžikem registrace se ze zájemce stává oprávněný subjekt obchodování (účastník obchodování) a získá přístup do elektronického aukčního systému.

3. Proces obchodování – aukce na prodej dříví

Prodávající odešle svému dohodci do elektronického systému burzy Přihlášku k vyhlášení aukce. Registrační centrum burzy takto přihlášenou aukci zařadí do Pořadí konání aukcí (listing) Dřevařské burzy a přiřadí jí termín. Listing burza poté zpřístupní registrovaným účastníkům, a to jeden týden před datem obchodování.
Pokud se v průběhu aukce spáruje nabídka s poptávkou (posledním platným cenovým návrhem), zaznamená Registrační centrum uzavření obchodu.

4. Proces obchodování – nákup dříví v aukci

Nákup v elektronickém obchodním systému probíhá od pondělí do pátku ve všech pracovních dnech podle rozpisu aukcí zařazených na konkrétní obchodní den. Dohodce informuje kupujícího o nabídkách, o které má (podle dřeviny nebo regionu) obvykle zájem. Kupující reaguje podle svého uvážení cenovými návrhy na aktuální průběh aukcí. Může využít funkce „automatický návrh“, který bude v nepřítomnosti kupujícího reagovat na vývoj aukce podle předem zadaných pokynů.

5. Informace o výsledku obchodování

Pokud je obchod uzavřen (nabídka s nejlepší cenou poptávky), vystaví burza smlouvu (závěrkový list), kterou dohodce spolu s burzou potvrdí a podepsanou ji odešle prodávajícímu a/nebo kupujícímu.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz