logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

19.5.2022 PHM MON D CZ 2022 25.07 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 23.5.2022     USD 23,074     EUR 24,595     

Výběr z uzancí pro obchodování komodity dříví – těžební zbytky

  • Burzovní shromáždění pro komoditu dříví – těžební zbytky probíhá ve dnech pondělí až pátek, pokud na tyto dny nepřipadne státní svátek nebo den pracovního volna.
  • Základní měrnou jednotkou používanou pro obchodování je m3 vytěženého dříví (hroubí bez kůry), z něhož těžební zbytky vznikly.
  • Minimální obchodovatelné množství je 10 m3 vytěženého dříví.
  • Měnou používanou pro obchodování je CZK.
  • Limitní cena je stanovena v celých korunách za 1 m3.
  • Minimální krok při obchodování je 1,00 CZK a jeho celé násobky.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz