logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

29.6.2022 PHM MON D CZ 2022 30.55 CZK/litr <       15.6.2022 EE VN 1R SSD CZ 2023 6.344 CZK/MWh >       15.6.2022 ZP VO 1R SSD CZ 2023 2.900 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 1.7.2022     USD 23,747     EUR 24,755     

Energetická burza po čtyřech letech uzavírá trh s tříděným hnědým uhlím

Kladno 27.12.2012

Kladno 27. 12. 2012 – Českomoravská komoditní burza Kladno uzavírá k 31. prosinci 2012  trh s tříděným hnědým uhlím, který od roku 2009 organizovala v samostatné sekci Energetická burza. Účelem obchodování na tomto trhu bylo pokrytí okamžité poptávky po tříděném hnědém uhlí nad rámec dlouhodobých kontraktů velkoobchodních firem – uhelných velkoskladů. Fungování tohoto trhu bylo předem naplánováno na období let 2009 až 2012 a jeho ukončení mělo řízený charakter.
Za čtyři roky existence trhu zde bylo kontrahováno přes 121 tisíc tun uhlí v sortimentech kostka, ořech 1 a ořech 2 za celkových 170 milionů korun. Největší objem obchodů připadl na první rok provozu, kdy změnilo majitele přes 51 tisíc tun uhlí za téměř 79 milionů korun. V roce 2010 bylo zobchodováno přes 42 tisíc tun za 54,7 mil. Kč a v roce 2011 téměř 24 tisíc tun za 30,2 mil. Kč, v roce 2012 bylo obchodování jen sporadické a v jeho 2. pololetí už ve všech sortimentech zcela chyběla nabídka.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz