logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

31.3.2020 EE NN 1R SSD CZ 2021 1.149 CZK/MWh <       31.3.2020 ZP MO 1R SSD CZ 2021 387 CZK/MWh <       31.3.2020 ZP VO 1R SSD CZ 2021 380 CZK/MWh >       27.3.2020 EE VN 1R SSD CZ 2021 1.169 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 31.3.2020     USD 24,943     EUR 27,325     

Silová elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a její produkty

Na Energetické burze (EB) lze obchodovat s komoditou silová elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny (SSDE). Silová elektřina je fyzicky dodávaná do odběrných míst oprávněného zákazníka (odběratele) na území České republiky, spolu s převzetím závazku odběratele odebrat elektřinu z elektrizační soustavy a s přenesením odpovědnosti za odchylku na držitele licence na obchod s elektřinou (dodavatele) podle energetického zákona a navazujících prováděcích předpisů v platném znění, včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb.

Obchodování silové elektřiny v rámci SSDE probíhá na vedlejším trhu ČMKB a je realizováno na elektronickém parketu. Na tuto komoditu lze vyhlašovat pouze poptávkové aukce s klesající cenou nebo poptávkové aukce s rostoucí cenou. Burzovní obchody lze uzavírat s jednorázovou nebo s postupnou fixací ceny.

 

Základní produkty silové elektřiny v rámci SSDE

Podrobně specifikovaná silová elektřina v rámci SSDE se označuje jako produkt. Na ČMKB lze v rámci SSDE obchodovat dva základní produkty silové elektřiny:

  • elektřina v napěťové hladině vysokého napětí 
  • elektřina v napěťové hladině nízkého napětí
Termíny dodávek obchodovaných produktů silové elektřiny v rámci SSDE

Obchody na dodávku silové elektřiny v rámci SSDE s jednorázovou fixací ceny lze na EB uzavírat na období příslušné části aktuálního roku a dalších tří po sobě jdoucích kalendářních roků. Obchody s postupnou fixací ceny lze uzavírat na období tří celých, po sobě jdoucích kalendářních roků následujících po skončení aktuálního kalendářního roku.

napěťové hladině vysokého napětí začíná dodávka vždy první kalendářní den v 00.00 hodin prvního kalendářního měsíce dodávky a končí vždy poslední kalendářní den posledního kalendářního měsíce dodávky ve 24:00 hodin.

napěťové hladině nízkého napětí začíná dodávka vždy první kalendářní den prvního kalendářního měsíce dodávky v 00.00 hodin a končí vždy poslední kalendářní den posledního kalendářního měsíce dodávky ve 24:00 hodin.

 

Přehled obchodovaných kontraktů silové elektřiny v rámci SSDE

Roční kontrakty (kalendářní rok)

ProduktZkrácené označeníPříklady označení
Elektřina v napěťové hladině nízkého napětí v rámci sdružených služeb dodávky elektřinyDodávka začíná 1.1. a končí 31.12. stejného roku.EE NN 1R SSD CZ rok dodávky

EE NN 1R SSD CZ 2016
Elektřina v napěťové hladině vysokého napětí v rámci sdružených služeb dodávky elektřinyDodávka začíná 1.1. a končí 31.12. stejného roku.EE VN 1R SSD CZ rok dodávky

EE VN 1R SSD CZ 2016

Víceleté kontrakty (2 a 3 kalendářní roky)

ProduktZkrácené označeníPříklady označení
Elektřina v napěťové hladině nízkého napětí v rámci sdružených služeb dodávky elektřinyDodávka začíná 1.1. a končí 31.12. některého z následujících roků.EE NN počet roků dodávkyR SSD CZ rok zahájení dodávky - rok ukončení dodávky EE NN 2R SSD CZ 2016-2017
EE NN 3R SSD CZ 2016-2018
Elektřina v napěťové hladině vysokého napětí v rámci sdružených služeb dodávky elektřinyDodávka začíná 1.1. a končí 31.12. některého z následujících roků.EE VN počet roků dodávkyR SSD CZ rok zahájení dodávky - rok ukončení dodávky EE VN 2R SSD CZ 2016-2017
EE VN 3R SSD CZ 2016-2018

Kontrakty o délce 13 a více měsíců s koncem dodávky 31. prosince

ProduktZkrácené označeníPříklady označení
Elektřina v napěťové hladině nízkého napětí v rámci sdružených služeb dodávky elektřinyDodávka začíná některý měsíc a končí 31.12. některého z následujících roků.EE NN QR SSD CZ čtvrtletí zahájení dodávkyQ rok zahájení dodávky - rok ukončení dodávky EE NN QR SSD CZ 2Q2016-2017
Elektřina v napěťové hladině vysokého napětí v rámci sdružených služeb dodávky elektřinyDodávka začíná některý měsíc a končí 31.12. některého z následujících roků.EE VN QR SSD CZ čtvrtletí zahájení dodávkyQ rok zahájení dodávky - rok ukončení dodávky EE VN QR SSD CZ 4Q2016-2018

Kontrakty o délce 1 a více měsíců s jiným koncem dodávky než 31. prosince některého z následujících roků

ProduktZkrácené označeníPříklady označení
Elektřina v napěťové hladině nízkého napětí v rámci sdružených služeb dodávky elektřinyDodávka začíná některý měsíc a končí některý z následujících měsíců (vyjma 31.12. některého z následujících roků).EE NN MQ SSD CZ rok, resp. roky, ve kterých probíhá dodávka EE NN MQ SSD CZ 2015
Elektřina v napěťové hladině vysokého napětí v rámci sdružených služeb dodávky elektřinyDodávka začíná některý měsíc a končí některý z následujících měsíců (vyjma 31.12. některého z následujících roků).EE VN MQ SSD CZ rok, resp. roky, ve kterých probíhá dodávka EE VN MQ SSD CZ 2015-2016

 

Cena pro obchodování elektřiny je cenou silové elektřiny a je uvedena v CZK bez daně z přidané hodnoty, bez daně z elektřiny či jakékoliv jiné nepřímé daně či obdobné platby a neobsahuje cenu za distribuci, systémové služby a ostatní související služby.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz