logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

27.9.2023 EE NN 1R SSD CZ 2024 3.556 CZK/MWh <       27.9.2023 ZP MO 1R SSD CZ 2024 1.550 CZK/MWh >       26.9.2023 EE VN 1R SSD CZ 2024 3.455 CZK/MWh <       26.9.2023 PHM MON D CZ 2023 21.53 CZK/litr <       22.9.2023 ZP VO 1R SSD CZ 2024 1.457 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 2.10.2023     USD 22,967     EUR 24,340     

Silová elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a její produkty

Na Energetické burze (EB) lze obchodovat s komoditou silová elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny (SSDE). Silová elektřina je fyzicky dodávaná do odběrných míst oprávněného zákazníka (odběratele) na území České republiky, spolu s převzetím závazku odběratele odebrat elektřinu z elektrizační soustavy a s přenesením odpovědnosti za odchylku na držitele licence na obchod s elektřinou (dodavatele) podle energetického zákona a navazujících prováděcích předpisů v platném znění, včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb.

Obchodování silové elektřiny v rámci SSDE probíhá na vedlejším trhu ČMKB a je realizováno na elektronickém parketu. Na tuto komoditu lze vyhlašovat pouze poptávkové aukce s klesající cenou nebo poptávkové aukce s rostoucí cenou. Burzovní obchody lze uzavírat s jednorázovou nebo s postupnou fixací ceny.

Základní produkty silové elektřiny v rámci SSDE

Podrobně specifikovaná silová elektřina v rámci SSDE se označuje jako produkt. Na ČMKB lze v rámci SSDE obchodovat dva základní produkty silové elektřiny:

  • elektřina v napěťové hladině vysokého napětí 
  • elektřina v napěťové hladině nízkého napětí
Termíny dodávek obchodovaných produktů silové elektřiny v rámci SSDE

Obchody na dodávku silové elektřiny v rámci SSDE s jednorázovou fixací ceny lze na EB uzavírat na období příslušné části aktuálního roku a dalších tří po sobě jdoucích kalendářních roků. Obchody s postupnou fixací ceny lze uzavírat na období až pěti celých po sobě jdoucích kalendářních roků následujících po skončení aktuálního kalendářního roku.

napěťové hladině vysokého napětí začíná dodávka vždy první kalendářní den prvního kalendářního měsíce dodávky v 00.00 hodin a končí vždy poslední kalendářní den posledního kalendářního měsíce dodávky ve 24:00 hodin.

napěťové hladině nízkého napětí začíná dodávka vždy první kalendářní den prvního kalendářního měsíce dodávky v 00.00 hodin a končí vždy poslední kalendářní den posledního kalendářního měsíce dodávky ve 24:00 hodin.

Přehled obchodovaných kontraktů silové elektřiny v rámci SSDE

Roční kontrakty (kalendářní rok)

ProduktZkrácené označeníPříklady označení
Elektřina v napěťové hladině nízkého napětí v rámci sdružených služeb dodávky elektřinyDodávka začíná 1.1. a končí 31.12. stejného roku.EE NN 1R SSD CZ rok dodávky

EE NN 1R SSD CZ 2021
Elektřina v napěťové hladině vysokého napětí v rámci sdružených služeb dodávky elektřinyDodávka začíná 1.1. a končí 31.12. stejného roku.EE VN 1R SSD CZ rok dodávky

EE VN 1R SSD CZ 2021

Víceleté kontrakty

ProduktZkrácené označeníPříklady označení
Elektřina v napěťové hladině nízkého napětí v rámci sdružených služeb dodávky elektřinyDodávka začíná 1.1. a končí 31.12. některého z následujících roků.EE NN počet roků dodávkyR SSD CZ rok zahájení dodávky - rok ukončení dodávky EE NN 2R SSD CZ 2021-2022
EE NN 3R SSD CZ 2021-2023
Elektřina v napěťové hladině vysokého napětí v rámci sdružených služeb dodávky elektřinyDodávka začíná 1.1. a končí 31.12. některého z následujících roků.EE VN počet roků dodávkyR SSD CZ rok zahájení dodávky - rok ukončení dodávky EE VN 2R SSD CZ 2021-2022
EE VN 3R SSD CZ 2021-2023

Kontrakty o délce 13 a více měsíců s koncem dodávky 31. prosince

ProduktZkrácené označeníPříklady označení
Elektřina v napěťové hladině nízkého napětí v rámci sdružených služeb dodávky elektřinyDodávka začíná některý měsíc a končí 31.12. některého z následujících roků.EE NN QR SSD CZ čtvrtletí zahájení dodávkyQ rok zahájení dodávky - rok ukončení dodávky EE NN QR SSD CZ 2Q2021-2022
Elektřina v napěťové hladině vysokého napětí v rámci sdružených služeb dodávky elektřinyDodávka začíná některý měsíc a končí 31.12. některého z následujících roků.EE VN QR SSD CZ čtvrtletí zahájení dodávkyQ rok zahájení dodávky - rok ukončení dodávky EE VN QR SSD CZ 4Q2021-2023

Kontrakty o délce 1 a více měsíců s jiným koncem dodávky než 31. prosince některého z následujících roků

ProduktZkrácené označeníPříklady označení
Elektřina v napěťové hladině nízkého napětí v rámci sdružených služeb dodávky elektřinyDodávka začíná některý měsíc a končí některý z následujících měsíců (vyjma 31.12. některého z následujících roků).EE NN MQ SSD CZ rok, resp. roky, ve kterých probíhá dodávka EE NN MQ SSD CZ 2021
Elektřina v napěťové hladině vysokého napětí v rámci sdružených služeb dodávky elektřinyDodávka začíná některý měsíc a končí některý z následujících měsíců (vyjma 31.12. některého z následujících roků).EE VN MQ SSD CZ rok, resp. roky, ve kterých probíhá dodávka EE VN MQ SSD CZ 2021-2022

Cena pro obchodování elektřiny je cenou silové elektřiny a je uvedena v CZK bez daně z přidané hodnoty, bez daně z elektřiny či jakékoliv jiné nepřímé daně či obdobné platby a neobsahuje cenu za distribuci, systémové služby a ostatní související služby.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz