logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

13.6.2024 EE NN 1R SSD CZ 2026 2.320 CZK/MWh <       13.6.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.580 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <       11.6.2024 PHM MON D CZ 2024 16.64 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 14.6.2024     USD 22,902     EUR 24,700     

Zemní plyn v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu a jeho produkty

Na Energetické burze (EB) lze obchodovat s komoditou zemní plyn v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu (SSDP). Zemní plyn je fyzicky dodávaný do odběrných míst oprávněného zákazníka (odběratele) na území České republiky, spolu s převzetím závazku odběratele odebrat plyn z distribuční soustavy a s přenesením odpovědnosti za odchylku na držitele licence na obchod se zemním plynem (dodavatele) podle energetického zákona a navazujících prováděcích předpisů v platném znění, včetně zajištění distribuce zemního plynu a systémových služeb.

Obchodování zemního plynu probíhá na vedlejším trhu ČMKB a je realizováno na elektronickém parketu. Na tuto komoditu lze vyhlašovat pouze poptávkové aukce s klesající cenou nebo poptávkové aukce s rostoucí cenou. Burzovní obchody lze uzavírat s jednorázovou nebo postupnou fixací ceny.

Základní produkty zemního plynu

Podrobně specifikovaná komodita zemní plyn v rámci SSDP se označuje jako produkt. Na ČMKB lze obchodovat dva základní produkty zemního plynu:

  • plyn v pásmu ročního odběru do 630 MWh/odběrné místo
  • plyn v pásmu ročního odběru nad 630 MWh/odběrné místo
Termíny dodávek obchodovaných produktů zemního plynu v rámci SSDP

Obchody na dodávku zemního plynu v rámci SSDP s jednorázovou fixací ceny lze na EB uzavírat na období příslušné části aktuálního roku a dalších tří po sobě jdoucích kalendářních roků. Obchody s postupnou fixací ceny lze uzavírat na období až pěti celých po sobě jdoucích kalendářních roků následujících po skončení aktuálního kalendářního roku.

Dodávka plynu začíná vždy první kalendářní den prvního kalendářního měsíce dodávky a končí vždy poslední kalendářní den posledního kalendářního měsíce dodávky.

Přehled obchodovaných kontraktů zemního plynu v rámci SSDP

Roční kontrakty (kalendářní rok)

ProduktZkrácené označeníPříklady označení
Plyn v pásmu ročního odběru do 630/MWh/odběrné místo (maloodběr) v rámci sdružených služeb dodávky plynuDodávka začíná 1.1. a končí
31.12. stejného roku.
ZP MO 1R SSD CZ rok dodávkyZP MO 1R SSD CZ 2021
Plyn v pásmu ročního odběru nad 630/MWh/odběrné místo (velkoodběr) v rámci sdružených služeb dodávky plynuDodávka začíná 1.1. a končí
31.12. stejného roku.
ZP VO 1R SSD CZ rok dodávkyZP VO 1R SSD CZ 2021

Víceleté kontrakty

ProduktZkrácené označeníPříklady označení
Plyn v pásmu ročního odběru do 630/MWh/odběrné místo (maloodběr) v rámci sdružených služeb dodávky plynuDodávka začíná 1.1. a končí
31.12. některého z následujících roků.
ZP MO počet roků dodávkyR SSD CZ rok zahájení dodávky - rok ukončení dodávky ZP MO 2R SSD CZ 2021-2022
ZP MO 3R SSD CZ 2021-2023
Plyn v pásmu ročního odběru nad 630/MWh/odběrné místo (velkoodběr) v rámci sdružených služeb dodávky plynuDodávka začíná 1.1. a končí
31.12. některého z následujících roků.
ZP VO počet roků dodávkyR SSD CZ rok zahájení dodávky - rok ukončení dodávky ZP VO 2R SSD CZ 2021-2022
ZP VO 3R SSD CZ 2021-2023

Kontrakty o délce 13 a více měsíců s koncem dodávky 31. prosince

ProduktZkrácené označeníPříklady označení
Plyn v pásmu ročního odběru do 630/MWh/odběrné místo (maloodběr) v rámci sdružených služeb dodávky plynuDodávka začíná některý měsíc a končí 31.12. některého z následujících roků.ZP MO QR SSD CZ čtvrtletí zahájení dodávkyQ rok zahájení dodávky - rok ukončení dodávky SSD CZZP MO QR SSD CZ 2Q2021-2022
Plyn v pásmu ročního odběru nad 630/MWh/odběrné místo (velkoodběr) v rámci sdružených služeb dodávky plynuDodávka začíná některý měsíc a končí 31.12. některého z následujících roků.ZP VO QR SSD CZ čtvrtletí zahájení dodávkyQ rok zahájení dodávky - rok ukončení dodávky ZP VO QR SSD CZ 4Q2021-2023

Kontrakty o délce 1 a více měsíců s jiným koncem dodávky než 31. prosince některého z následujících roků

ProduktZkrácené označeníPříklady označení
Plyn v pásmu ročního odběru do 630/MWh/odběrné místo (maloodběr) v rámci sdružených služeb dodávky plynuDodávka začíná některý měsíc a končí některý z následujících měsíců (vyjma 31. 12. některého z následujících roků).ZP MO MQ SSD CZ rok, resp. roky ve kterých probíhá dodávkaZP MO MQ SSD CZ 2021
Plyn v pásmu ročního odběru nad 630/MWh/odběrné místo (velkoodběr) v rámci sdružených služeb dodávky plynuDodávka začíná některý měsíc a končí některý z následujících měsíců (vyjma 31. 12. některého z následujících roků).ZP VO MQ SSD CZ rok, resp. roky, ve kterých probíhá dodávkaZP VO MQ SSD CZ 2021-2022

V případě obchodů, kde je součástí kontraktu kapacitní složka ceny v CZK/tis. m3 nebo v CZK/odběrné místo/měsíc, je zkrácené označení produktu doplněno o označení "KAP", umístěné před část označenou "SSD CZ". ZP MO 1R KAP SSD CZ 2021

Cena při obchodování zemního plynu je uvedena v CZK bez daně z přidané hodnoty, bez daně z plynu či jakékoliv jiné nepřímé daně nebo obdobné platby a neobsahuje cenu za dopravu plynu a související služby.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz