logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

24.6.2019 EE NN 1R SSD CZ 2020 1.385 CZK/MWh >       24.6.2019 ZP MO 1R SSD CZ 2020 538 CZK/MWh >       12.6.2019 ZP VO 1R SSD CZ 2020 518 CZK/MWh <       3.6.2019 EE VN 1R SSD CZ 2020 1.380 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 25.6.2019     USD 22,465     EUR 25,600     

Manuál obchodování se zemním plynem v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno

1. Výběr dohodce

Zájemci o obchodování na komoditní burze využívají podle zákona 229/1992 Sb. o komoditních burzách v platném znění k obchodování služeb zprostředkovatele, který je označován v burzovní terminologii jako dohodce.
Dohodce je členská společnost Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKBK), které burzovní komora povolila zastupovat při obchodování na burze jiné účastníky a zprostředkovávat uzavírání obchodů.
Zájemce o obchodování na burze si proto nejprve vybere dohodce a uzavře s ním smlouvu o zprostředkování komoditních burzovních obchodů.

Zájemce o obchodování se zemním plynem v rámci SSDZP si může vybrat z následujících dohodců:

FIN-servis, a.s.
Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno
šéfmakléř ing. Petr Havelka
tel.: 312 292 870; mobil: 602 104 054; e-mail: phavelka@fsk.cz, www.fsk.cz

PROSPEKSA, a.s.
Neklanova 152/44, 128 00 Praha 2, Vyšehrad
šéfmakléř Ing. Pavel Prior
tel.: 251 562 559; mobil: 602 644 754; e-mail: pavel.prior@prospeksa.cz, www.prospeksa.cz

MM TRADER CZ, a.s.
Arbesova 492, 272 01 Kladno
šéfmakléř Miroslav Sochor
tel.: 312 276 067; mobil:602 127 335; e-mail: sochor@mmtrader.cz, www.mmtrader.cz

 

2. Registrace účastníka obchodování v Registračním centru ČMKBK

Druhým krokem k obchodování je registrace zájemce v Registračním centru ČMKBK. Při té je již zastupován dohodcem, se kterým uzavřel smlouvu o zprostředkování.

Podmínky registrace jsou zjednodušeny na tyto úkony:

  • Zájemce vyplní Žádost o zařazení do evidence účastníků obchodování Plnou moc k zastupování při uzavírání burzovních obchodů a podepsané je předá dohodci.
  • Zájemce předloží další relevantní doklady, vyžádá-li si to Registrační centrum burzy.
  • Dohodce při registraci uhradí za zájemce jednorázový poplatek za registraci a za vstupenku a následně jej zájemci přefakturuje.

Okamžikem registrace se ze zájemce stává oprávněný subjekt obchodování (dále též účastník obchodování, nebo jen účastník).

 

3. Nákup zemního plynu v rámci SSDZP

Poptávající (odběratel) předá dohodnutým způsobem příkaz nákupu svému dohodci. Dohodce, resp. některý z jeho makléřů, tento pokyn k obchodování odešle jako Přihlášku aukce do elektronického systému burzy. Registrační centrum burzy takto přihlášenou aukci zařadí na Pořad konání aukcí vedlejšího trhu Energetické burzy a přiřadí jí termín. Pořadí konání aukcí (tzv. listing) se poté zveřejní, a to nejdříve jeden měsíc a nejpozději jeden týden před datem konání burzovního shromáždění.

Makléři zastupují poptávajícího (odběratele) i v samém průběhu elektronické poptávkové aukce. Pokud se v jejím průběhu spáruje poptávka s nabídkou (posledním platným cenovým návrhem), zaznamená Registrační centrum uzavření obchodu.

 

4. Prodej zemního plynu v rámci SSDZP

Dohodce, resp. jeho makléř, přihlásí svého klienta k obchodování do příslušného modulu elektronického systému burzy na aktuální burzovní shromáždění (obchodní den).

Dále jsou dohodce, resp. jeho makléři, připraveni zastupovat dodavatele i v samém průběhu elektronické poptávkové aukce. Pokud se v jejím průběhu spáruje nabídka s poptávkou (posledním platným cenovým návrhem), zaznamená Registrační centrum ČMKBK uzavření obchodu.

 

5. Informace o výsledku obchodování

Pokud je obchod uzavřen a burza vystaví závěrkový list, který má právní sílu obchodní smlouvy, vyrozumí burza o této skutečnosti neprodleně dohodce, resp. jeho makléře.

Dohodce, resp. jeho makléř, vyrozumí účastníka, jehož zastupuje, o úspěšně uzavřeném obchodu.

Do 7 kalendářních dnů odešle dohodce účastníkovi, jehož zastupuje, závěrkový list potvrzený burzou. Dohodce vyrozumí účastníka, jehož zastupuje, i v případě neuzavření obchodu.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz