logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

22.9.2023 EE NN 1R SSD CZ 2024 3.652 CZK/MWh <       22.9.2023 EE VN 1R SSD CZ 2024 3.800 CZK/MWh >       22.9.2023 ZP MO 1R SSD CZ 2024 1.456 CZK/MWh >       22.9.2023 ZP VO 1R SSD CZ 2024 1.457 CZK/MWh >       19.9.2023 PHM MON D CZ 2023 22.09 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 24.9.2023     USD 22,897     EUR 24,385     

Výběr z uzancí pro obchodování elektřiny s dodávkou konečným zákazníkům

  • Burzovní shromáždění pro obchodování silové elektřiny bude probíhat ve dnech pondělí až pátek, pokud na tyto dny nepřipadne státní svátek nebo den pracovního volna.
  • Cenovým parametrem, užívaným při obchodování komodity elektřina s jednorázovou fixací ceny, je jednotková cena vyjádřená v korunách (CZK). V odůvodněných případech lze užít euro (EUR), přičemž v tomto případě se pro výpočet burzovních poplatků použije pro přepočet EUR na CZK kurz ČNB platný v den uzavření obchodu. Cenovým parametrem, užívaným při obchodování komodity elektřina s postupnou fixací ceny, je fixační koeficient vyjádřený v procentech (%) nebo v CZK/MWh.
  • Minimální cenový krok při obchodování s elektřinou s jednorázovou fixací ceny je 1,00 CZK a její celé násobky. V případě obchodování v eurech je minimálním cenovým krokem 0,03 EUR. Minimální cenový krok při obchodování s elektřinou s postupnou fixací ceny je 0,1 % a jeho celé násobky nebo 1,00 CZK a její celé násobky.
  • Základní měrnou jednotkou používanou pro obchodování s elektřinou je MWh.
  • Nejmenší obchodovatelné množství (lot) elektřiny je 1 MWh.
  • Minimální obchodovatelné množství elektřiny je u obchodů s jednorázovou fixací ceny 100 MWh, u obchodů s postupnou fixací ceny 1000 MWh.
  • Při obchodování elektřiny s jednorázovou fixací ceny mohou být uzavírány obchody na dodávku elektřiny na období příslušné části aktuálního roku a dalších tří po sobě jdoucích kalendářních roků. Při obchodování elektřiny s postupnou fixací ceny mohou být uzavírány obchody na dodávku elektřiny na období až pěti celých po sobě jdoucích kalendářních roků následujících po skončení aktuálního kalendářního roku.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz