logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

4.6.2020 EE NN 1R SSD CZ 2021 1.191 CZK/MWh <       4.6.2020 EE VN 1R SSD CZ 2021 1.304 CZK/MWh >       4.6.2020 ZP MO 1R SSD CZ 2021 395 CZK/MWh >       4.6.2020 ZP VO 1R SSD CZ 2021 399 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 5.6.2020     USD 23,469     EUR 26,590     

Výběr z uzancí pro obchodování zemního plynu

  • Burzovní shromáždění pro obchodování plynu bude probíhat ve dnech pondělí až pátek, pokud na tyto dny nepřipadne státní svátek nebo den pracovního volna.
  • Cenovým parametrem, užívaným při obchodování komodity plyn s jednorázovou fixací ceny, je jednotková cena vyjádřená v korunách (CZK). V odůvodněných případech lze užít euro (EUR), přičemž v tomto případě se pro výpočet burzovních poplatků použije pro přepočet EUR na CZK kurz ČNB platný v den uzavření obchodu. Cenovým parametrem, užívaným při obchodování komodity plyn s postupnou fixací ceny, je fixační koeficient vyjádřený v procentech (%) nebo v CZK/MWh.
  • Minimální cenový krok při obchodování s plynem s jednorázovou fixací ceny je 1,00 CZK a její celé násobky. V případě obchodování v eurech je minimálním cenovým krokem 0,03 EUR. Minimální cenový krok při obchodování s plynem s postupnou fixací ceny je 0,1 % a jeho celé násobky nebo 1,00 CZK a její celé násobky.
  • Základní měrnou jednotkou používanou pro obchodování s plynem je MWh.
  • Nejmenší obchodovatelné množství (lot) plynu je 1 MWh.
  • Minimální obchodovatelné množství plynu je u obchodů s jednorázovou fixací ceny 500 MWh, u obchodů s postupnou fixací ceny 1000 MWh.
  • Při obchodování plynu s jednorázovou fixací ceny mohou být uzavírány obchody na dodávku plynu na období příslušné části aktuálního roku a dalších tří po sobě jdoucích kalendářních roků. Při obchodování plynu s postupnou fixací ceny mohou být uzavírány obchody na dodávku plynu na období tří po sobě jdoucích celých kalendářních roků následujících po skončení aktuálního kalendářního roku.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz