logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

25.11.2020 PHM MON D CZ 2020 9.42 CZK/litr <       12.11.2020 EE NN 1R SSD CZ 2021 1.138 CZK/MWh <       12.11.2020 ZP MO 1R SSD CZ 2021 411 CZK/MWh <       10.11.2020 EE VN 1R SSD CZ 2021 1.215 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 1.12.2020     USD 21,861     EUR 26,190     

Řezivo

Do komodity řezivo patří dříví, opracované v podélném směru pilami nebo rotujícími kotouči.

hlavním produktům této komodity náleží prknaprofilová prknafošnylatěhranolky a hranoly vyráběné z jehličnatých i listnatých druhů dříví.

Základní měrnou jednotkou používanou pro obchodování s komoditou řezivo je m3.

Minimální obchodované množství pro komoditu řezivo je stanoveno na 10 m3 a dále násobky 1 m3.

Měnami používanými pro obchodování komoditou řezivo na vedlejším trhu ČMKBK jsou CZK a EUR, přičemž pro výpočet burzovních poplatků se k přepočtu EUR na CZK používá kurz ČNB platný v den uzavření obchodu.

Vyvolávací cena za 1 m3 je v komoditě řezivo je stanovena vždy v celých desetikorunách nebo EUR 0,50.

Minimální krok při obchodování s komoditou řezivo je Kč 10,- nebo EUR 0,50 a jeho celé násobky.

Obchodování s touto komoditou na ČMKBK nebylo dosud zahájeno.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz