logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

5.5.2021 PHM MON D CZ 2021 12.95 CZK/litr >       23.4.2021 EE VN 1R SSD CZ 2022 1.668 CZK/MWh >       23.4.2021 ZP VO 1R SSD CZ 2022 540 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 7.5.2021     USD 21,295     EUR 25,680     

Řezivo

Do komodity řezivo patří dříví, opracované v podélném směru pilami nebo rotujícími kotouči.

hlavním produktům této komodity náleží prknaprofilová prknafošnylatěhranolky a hranoly vyráběné z jehličnatých i listnatých druhů dříví.

Základní měrnou jednotkou používanou pro obchodování s komoditou řezivo je m3.

Minimální obchodované množství pro komoditu řezivo je stanoveno na 10 m3 a dále násobky 1 m3.

Měnami používanými pro obchodování komoditou řezivo na vedlejším trhu ČMKBK jsou CZK a EUR, přičemž pro výpočet burzovních poplatků se k přepočtu EUR na CZK používá kurz ČNB platný v den uzavření obchodu.

Vyvolávací cena za 1 m3 je v komoditě řezivo je stanovena vždy v celých desetikorunách nebo EUR 0,50.

Minimální krok při obchodování s komoditou řezivo je Kč 10,- nebo EUR 0,50 a jeho celé násobky.

Obchodování s touto komoditou na ČMKBK nebylo dosud zahájeno.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz