logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

16.4.2024 PHM MON D CZ 2024 19.38 CZK/litr <       10.4.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2026 970 CZK/MWh >       4.4.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 855 CZK/MWh <       3.4.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.277 CZK/MWh <       27.3.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.400 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 23.4.2024     USD 23,761     EUR 25,275     

Přehled interních pravidel a předpisů pro obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno

Obchodování s elektřinou upravují Pravidla obchodování dodávky elektřiny, Časový průběh obchodování dodávky elektřiny, Technická specifikace pro obchodování dodávky elektřiny a Technické pokyny pro práci v elektronickém aukčním systému ČMKB pro obchodování elektřiny a plynu.

Obchodování s elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny se řídí Pravidly obchodování dodávky elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny, Časovým průběhem obchodování dodávky elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny, Technickou specifikací pro obchodování dodávky elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a Technickými pokyny pro práci v elektronickém aukčním systému ČMKB pro obchodování elektřiny a plynu.

Obchodování se zemním plynem se řídí Pravidly obchodování dodávky zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu, Časovým průběhem obchodování dodávky zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu, Technickou specifikací pro obchodování dodávek zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu a Technickými pokyny pro práci v elektronickém aukčním systému ČMKB pro obchodování elektřiny a plynu.

Obchodování se zemním plynem v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu se řídí Pravidly obchodování dodávky zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu, Časovým průběhem obchodování dodávky zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu, Technickou specifikací pro obchodování dodávek zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu a Technickými pokyny pro práci v elektronickém aukčním systému ČMKB pro obchodování elektřiny a plynu.

Obchodování s pohonnými hmotami se řídí Pravidly obchodování pohonných hmot, Časovým průběhem obchodování pohonných hmot, Technickou specifikací pro obchodování pohonných hmot a Technickými pokyny pro práci v elektronickém aukčním systému ČMKB pro obchodování pohonných hmot.

Obchodování s dřívím se řídí Pravidly obchodování dříví, Časovým průběhem obchodování dříví, Časovým průběhem obchodování dříví, Technickou specifikací pro obchodování dříví a Technickými pokyny pro práci v elektronickém aukčním systému ČMKB pro obchodování dříví.

Obchodování s průmyslovými komoditami upravují Pravidla obchodování průmyslových komodit, Časový průběh obchodování průmyslových komodit, Pravidla aukcí vedlejšího trhu průmyslových komodit, Pravidla vypořádání burzovních obchodů s průmyslovými komoditami a Časový průběh vypořádání burzovních obchodů s průmyslovými komoditami.

Sekundární trh s chemikáliemi NECHELA je organizačně začleněn do sekce Průmyslové komodity, při vlastním obchodování se řídí Pravidly obchodování s nespotřebovanými chemickými látkami a přípravky, Časovým průběhem obchodování s nespotřebovanými chemickými látkami a přípravky a Technickými pokyny pro práci v systému pro obchodování s nespotřebovanými chemickými látkami a přípravky NECHELA.

Obchodování s agrárními komoditami upravují Pravidla obchodování agrárních komodit, Časový průběh obchodování agrárních komodit, Pravidla aukcí vedlejšího trhu agrárních komodit, Pravidla vypořádání burzovních obchodů s agrárními komoditami a Časový průběh vypořádání burzovních obchodů s agrárními komoditami.

Výběr z ostatních interních předpisů
Obchodování se dále řídí Statutem ČMKB, Burzovními pravidly, Pravidly evidence účastníků obchodování a obchodními uzancemi. Poplatky z uzavřených obchodů upravuje Poplatkový řád ČMKB.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz