logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

22.9.2023 EE NN 1R SSD CZ 2024 3.652 CZK/MWh <       22.9.2023 EE VN 1R SSD CZ 2024 3.800 CZK/MWh >       22.9.2023 ZP MO 1R SSD CZ 2024 1.456 CZK/MWh >       22.9.2023 ZP VO 1R SSD CZ 2024 1.457 CZK/MWh >       19.9.2023 PHM MON D CZ 2023 22.09 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 24.9.2023     USD 22,897     EUR 24,385     

Statut

Statut Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKB) vymezuje ve 35 článcích mimo jiné předmět podnikání burzy, co je předmětem burzovních obchodů, dále pak členství, jeho vznik a zánik, kategorie členů burzy včetně práv a povinností, definuje osoby oprávněné k burzovním obchodůmgaranční systém burzy, postavení burzovních a soukromých dohodců, jejich činnost, odměny a dozor nad nimi a stanovuje orgány burzy (valnou hromadu, burzovní komoru, burzovní výbory, generálního sekretáře burzy). Obsahuje rovněž ustanovení o burzovním shromážděníburzovních obchodech a pravidlechevidenci cen a kurzů a o postavení Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze.

Statut ČMKB byl schválen ustavující valnou hromadou burzy konanou dne 16. 5. 1995 se změnami a doplňky schválenými mimořádnými valnými hromadami 18. října 1995, 30. října 1996, 26. června 2000, 14. října 2002, 23. října 2002, 17. prosince 2003, řádnými valnými hromadami ČMKB ze dne 17. června 2004, 27. dubna 2006 a 27. dubna 2011, mimořádnými valnými hromadami 31. října 2011 a 2. července 2012, řádnou valnou hromadou 27. března 2013 a mimořádnými valnými hromadami 14. října 2014 a 19. října 2017.

Statut ČMKB

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz