logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

14.6.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.565 CZK/MWh <       14.6.2024 PHM MON D CZ 2024 16.91 CZK/litr >       13.6.2024 EE NN 1R SSD CZ 2026 2.320 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 16.6.2024     USD 23,154     EUR 24,740     

Na Dřevařské burze se za letošní tři čtvrtletí zobchodovalo surové dříví za 775 mil. Kč, byla překročena bilance roku 2006

Kladno 10.10.2011

Kladno 10. 10. 2011 – Kontrakty za více než tři čtvrtě miliardy korun uzavřeli od ledna do září účastníci obchodování na Dřevařské burze, trhu se surovým dřívím organizovaném Českomoravskou komoditní burzou Kladno (ČMKBK). Bylo to více než za celý rok 2006, který byl dosud nejúspěšnějším rokem obchodování v šestileté historii Dřevařské burzy. V objemovém vyjádření pak letos na tomto trhu změnilo majitele 450 tisíc kubíků dříví.
Rok 2006 byl prvním rokem plného provozu Dřevařské burzy, která vznikla původně jako nástroj na řešení netransparentního trhu se surovým dřívím. Trh organizovaný podle férových pravidel tehdy neexistoval a v zájmu celého lesnicko-dřevařského sektoru v ČR proto bylo konstituování transparentního veřejného (tedy burzovního) trhu, kde by se všichni zpracovatelé v soutěži za rovných podmínek dostali k surovině. Nabídka státního dříví přes tento trh pak v roce 2006 umožnila zobchodovat 459 500 m3 dříví různých sortimentů od smrkové kulatiny pro pilařské zpracování až po jehličnatou a listnatou vlákninu za celkových 751 miliónů korun.
„Dá se říci, že tento účel, kvůli němuž vznikla Dřevařská burza, nyní lesnicko-dřevařský sektor znovu objevuje. Důsledkem toho je mimo jiné i to, že burza začala od ledna plnit roli centrálního tržního místa pro obchodování státního dříví podle podmínek jednoročních tendrů LČR. Vzhledem k tomu, že Dřevařská burza ČMKBK je za šest let svého působení osvědčeným, transparentně fungujícím veřejným trhem, umísťují vlastníci dříví svoji nabídku právě zde,“ uvedl předseda burzovní komory ČMKBK Pavel Štorkán.
Výrazný nárůst likvidity od konce loňského roku znamená, že Dřevařská burza u nejobchodovanějších sortimentů kvalitně indikuje tržní cenovou úroveň surového dříví v ČR. ČMKBK přitom generuje ceny z reálného obchodování za standardizovaných obchodních podmínek dlouhodobě a od počátku je i zveřejňuje. S ohledem na tuto skutečnost lze nyní s velkou mírou jistoty např. indikovat cenový růst nejobchodovanější smrkové kulatiny. U přesně specifikovaného produktu – smrkové kulatiny kvality A/B, tloušťkového stupně 2b s dodací podmínkou EXW – vzrostla na burze průměrná cena ve 3. čtvrtletí 2011 proti předchozímu kvartálu o 5,9 procenta na úroveň 2.345 Kč/m3. Jedná se o první letošní mezikvartální nárůst ceny po poklesech v 1. Q proti předchozímu období o 2,4 % a ve 2. Q oproti 1. Q o dalších 2,8 %. Stejný trend indikují i průměrné týdenní ceny za jednotlivá burzovní shromáždění, kdy např. 29. září se cena sledované kulatiny vyšplhala až na 2.439 Kč/m3.
Trh se surovým dřívím otevřela ČMKBK v srpnu 2005. Zájem producentů dříví, obchodníků i zpracovatelů o obchodování na ní rostl z 15 registrovaných účastníků v roce 2005 na 155 subjektů v letošním roce. Burza během uplynulých let vyškolila téměř 50 makléřů, kteří při obchodování zastupují dodavatele i odběratele.
Za dobu existence Dřevařské burzy (do konce 3. čtvrtletí 2011) bylo na jejím trhu zobchodováno celkem 1 586 600 m3 dříví, což ve finančním vyjádření představuje 2 mld. 267 mil. Kč.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz