logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

14.6.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.565 CZK/MWh <       14.6.2024 PHM MON D CZ 2024 16.91 CZK/litr >       13.6.2024 EE NN 1R SSD CZ 2026 2.320 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 16.6.2024     USD 23,154     EUR 24,740     

Na Energetické burze ČMKBK se za letošních devět měsíců zobchodovalo rekordních 2,6 TWh energií

Kladno 1.10.2012

Kladno 1. 10. 2012 – Na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKBK) bylo za letošní tři čtvrtletí roku kontrahováno 2,627 milionu megawatthodin (MWh) elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele za celkových 2,31 miliardy korun. Bylo to více než za celý rok 2011, který skončil bilancí 2,465 mil. MWh zobchodovaných energií (2,261 mld. Kč).
Od letošního ledna do 30. září využilo burzovního trhu k nákupu energií celkem 2.619 subjektů, které zde uzavřely 3.458 kontraktů na dodávku elektřiny a plynu. U kontrahovaných objemů i letos dominovali veřejní zadavatelé, tedy zejména ministerstva, kraje, města, obce, mikroregiony a těmito subjekty zřizované organizace a společnosti, kteří zde uzavřeli přes 3 tisíce kontraktů. Takové zastoupení veřejné správy v podstatě reflektuje skutečnost, že tato forma nákupu eliminuje všechny nevýhody klasických výběrových řízení a Energetická burza ČMKBK je centrálním tržním místem pro obchodování energií pro konečné odběratele.
Konkrétně bylo ve třech čtvrtletích letošního roku na ČMKBK zobchodováno 1.749.961 MWh zemního plynu a 877.129 MWh elektřiny, což ukazuje meziroční posun mírně ve prospěch elektřiny. Ještě více je tento vývoj patrný ve srovnání počtu kontraktů, z nichž letos připadá plných 2.137 na obchody s elektřinou (62 % všech kontraktů). V loňském roce byl jejich podíl 57procentní. U finanční bilance zobchodovaných objemů naopak došlo k mírnému posunu ve prospěch zemního plynu, kdy z celkového objemu 2,31 miliardy korun kontrahovaných energií za 1. až 3. čtvrtletí tvoří dodávky elektřiny cca 1,205 mld. Kč (52 %) a zemního plynu 1,104 mld. Kč (48 %). Posun ve prospěch zemního plynu vyplývá z meziročního poklesu burzovních cen elektřiny při stagnujících burzovních cenách plynu. 
Z vývoje burzovních cen silové elektřiny pro konečné odběratele je patrné, že se cena v hladině nízkého napětí od letošního ledna do začátku května držela v rozmezí 1.300 až 1.369 Kč/MWh. V polovině května skokově klesla na 1.187 Kč/MWh a poté se ustálila v rozmezí 1.213 – 1.282 Kč/MWh. Toto období relativní stability končí 32. týdnem, kdy se zvyšuje volatilita – cena roste na 1.307 Kč/MWh, aby v následujícím týdnu klesla na 1.192 Kč/MWh a poté znovu stoupla na 1.279 Kč/MWh. Tento trend se pak u elektřiny v hladině nízkého napětí udržel do konce 3. čtvrtletí. U vysokého napětí se zvýšená volatilita projevuje už od druhé poloviny května s minimy 1.225 Kč/MWh (21. týden) a 1.233 Kč/MWh (28. týden) a maximy 1298 Kč/MWh (23. týden) a 1.310 Kč/MWh (33. týden).
U zemního plynu se ceny od začátku roku pohybují v mantinelech 640 Kč až 750 Kč za MWh. Do cenových trendů se zde promítá vývoj cen na evropských burzách a pohyb kurzu koruny vůči euru.
Z pohledu měsíčních bilancí obchodování na ČMKBK zůstává letošním nejúspěšnějším měsícem červen, v jehož průběhu bylo kontrahováno 696 tisíc MWh energií za 582 mil. Kč. V objemech za ním následuje měsíc září se 481 tisíci MWh a duben s 473 tisíci MWh kontrahovaných energií. Vrcholem loňského roku byl přitom měsíc listopad, kdy bylo zobchodováno 827 tisíc MWh, a duben s 486 tisíci MWh energií.
Stejně jako v loňském roce i letos představují většinu účastníků trhu veřejní zadavatelé. Své resortní nákupy na Energetické burze ČMKBK už zopakovala ministerstva vnitra, spravedlnosti a obrany, nově pořídily energie na Energetické burze fakultní nemocnice z resortu ministerstva zdravotnictví či organizace dalších ministerstev. Opakovaně také využily burzu k nákupům kraje Zlínský, Plzeňský, Pardubický, Středočeský, Moravskoslezský, Královéhradecký a Olomoucký. Vedle těchto velkých subjektů se do obchodování na ČMKBK zatím zapojilo cca 30 měst, některé mikroregiony a desítky menších obcí, které využily spojení s větším subjektem k centralizaci společné poptávky. Výčet nakupujících ještě doplňují vysoké školy, dopravní podniky, vodohospodářské společnosti, výzkumné ústavy, domovy pro seniory, provozovatelé celostátních médií či zdravotní pojišťovny.
Trh s dodávkou elektřiny pro konečné zákazníky otevřela ČMKBK v závěru roku 2009, trh se zemním plynem pak v polovině roku 2010. Od jeho vzniku do letošního 30. září tu bylo uzavřeno 7.564 kontraktů na dodávky 5,518 terawatthodin energií za 4,989 miliard korun. Tato likvidita dosažená v průběhu necelých tří let znamenala prosazení ČMKBK jako centrálního tržního místa pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz