logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

Aktuální kurz ČNB: 19.1.2020     USD 22,638     EUR 25,145     

Obchody

Na ČMKBK je obchodování rozděleno do sekcí:

  • Průmyslové komodity
  • Dřevařská burza
  • Energetická burza
  • Burza odpadů
  • Agrární sekce

Jsou uzavírány standardizované promptní i termínové obchody s možností přístupu širokého spektra oprávněných osob. Tyto osoby dle svého charakteru ve vztahu k ČMKBK mohou obchodovat buď přímo (členové ČMKBK) nebo prostřednictvím dohodců, přičemž fyzicky obchody zprostředkovávají (podle pokynů účastníků obchodování) makléři.

Burzovní obchody mohou být uzavírány za předem známých podmínek s využitím standardních burzovních systémů, odpovídajícího technického, personálního a odborného zázemí.

Obchodování na ČMKBK je regulované obecnými zákony a nařízeními a dále burzovními pravidly a pravidly obchodování příslušné sekce.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz