logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

24.4.2024 PHM MON D CZ 2024 21.00 CZK/litr >       10.4.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2026 970 CZK/MWh >       4.4.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 855 CZK/MWh <       3.4.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.277 CZK/MWh <       27.3.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.400 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 25.4.2024     USD 23,616     EUR 25,235     

Průvodce obchodováním na Českomoravské komoditní burze Kladno

K obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) jsou podle zákona o komoditních burzách a podle Statutu ČMKB oprávněny osoby, které jsou členy burzy nebo osoby, které mají oprávnění k výrobě nebo zpracování zboží, jež je předmětem burzovních obchodů, nebo k obchodu s tímto zbožím, a obdržely od burzy vstupenku na trh.

V případě člena burzy je možno uzavírat burzovní obchody přímo, tedy pověřením svého zmocněnce (makléře), kterým je fyzická osoba, pověřená členem burzy k uzavírání obchodů jejím jménem.

Pokud uzavírá obchody nečlen burzy, tedy osoba oprávněná k burzovním obchodům s udělenou vstupenkou, tak  obchody uzavírá prostřednictvím některého z dohodců, se kterým uzavřel zprostředkovatelskou smlouvu.

Obchodování na burze podléhá burzovním pravidlům. Před zahájením obchodování na burze předloží zájemce – člen burzy přímo a zájemce – nečlen burzy prostřednictvím svého smluvního dohodce do Registračního centra (dále RC) ČMKB dokumenty, vyžadované pro příslušnou burzovní sekci.

RC burzy provede vyhodnocení předložených dokumentů, je oprávněno ověřit si jejich pravost a pravdivost. Na základě vyhodnocení předložené dokumentace zaeviduje RC burzy zájemce jako oprávněný subjekt obchodování. Zaevidování v RC burzy je jednorázové, vydaná vstupenka je permanentní.

Po provedení evidence vydá RC burzy oprávněnému subjektu obchodování potvrzení o jeho zaevidování, o přidělení evidenčního čísla a o datu nejbližšího burzovního shromáždění, kterého se může zúčastnit. Evidovaný účastník trhu je povinen uhradit registrační poplatek a poplatek za vstupenku.

Smluvní dohodce zajistí proces evidence v RC burzy, zastupuje svého klienta při obchodování podle jeho pokynů a rovněž zabezpečí příslušný informační servis.

Obchodování na burze je periodické, obchoduje se výhradně ve dnech konání burzovních shromáždění (obchodní dny). Termíny konání burzovních shromáždění pro obchodování jednotlivých komodit jsou zveřejňovány na webových stránkách ČMKB. Obchodování probíhá aukčním způsobem na elektronickém nebo prezenčním parketu burzy.

Po uzavření burzovního obchodu vytvoří burza závěrkový list, který kromě jiného obsahuje údaje o smluvních stranách burzovního obchodu, popis komodity, cenové, platební a obchodní podmínky. Závěrkový list nahrazuje smluvním stranám kupní smlouvu.

Vypořádáním burzovního obchodu se rozumí dodávka ze strany dodavatele proti finančnímu plnění ze strany odběratele podle podmínek uvedených v závěrkovém listu.

Všechny případné spory z uzavřených burzovních obchodů vzniklé v souvislosti s nimi jsou rozhodovány s konečnou platností u Mezinárodního rozhodčího soudu v Praze při Českomoravské komoditní burze Kladno.

Z uzavřených obchodů se platí burzovní poplatky podle Poplatkového řádu burzy.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz