logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

21.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.601 CZK/MWh <       21.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.053 CZK/MWh >       21.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.028 CZK/MWh <       20.5.2024 PHM MON D CZ 2024 19.08 CZK/litr >       16.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.498 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 22.5.2024     USD 22,855     EUR 24,750     

Obchody na Dřevařské burze atakovaly v roce 2012 objem 340 tisíc m3, burza pokořila hranici 2 milionů m3 od začátku obchodování

Kladno 4.1.2013

Kladno 4. 1. 2013 – Na Dřevařské burze, trhu se surovým dřívím organizovaném od roku 2005 Českomoravskou komoditní burzou Kladno, bylo loni kontrahováno 339,6 tisíce m3 dřevní hmoty za 631,5 milionu korun. V polovině prosince pak burza dosáhla významného milníku – objem obchodů s dřívím za dobu její existence přesáhl hranici 2 milionů m3. Po celou tuto dobu jsou burzovní ceny hlavních sortimentů kvalitním ukazatelem pro kupující a prodávající v českém lesnicko-dřevařském sektoru.
Vysoká likvidita dosahovaná u pilařských sortimentů umožňuje indikovat cenový vývoj zejména nejprodávanější komodity – smrkové kulatiny. U smrkové kulatiny kvality A/B, tloušťkového stupně 2b, s dodací podmínkou EXW dosáhla průměrná cena za loňské 1. čtvrtletí úrovně 2.364 Kč/m3, což znamenalo proti předchozímu čtvrtletí (4. Q 2011) pokles o 5,3%. Ve 2. čtvrtletí 2012 pak vzrostla cena o 0,9 procenta na 2.385 Kč/m3 a ve 3. čtvrtletí se zvýšila proti předchozímu kvartálu o dalších 3,1 procenta na průměrných 2.460 Kč/m3. Závěrečné čtvrtletí přineslo pokles o 1 % na průměrnou cenu 2.436 Kč/m3. I při růstu ve 2. a 3. čtvrtletí se tak ceny tohoto sortimentu nedostaly na úroveň roku 2011, což je patrné i z meziročního srovnání prosincových cenových průměrů. Zatímco v prosinci 2011 činila průměrná cena smrkové kulatiny 2.505 Kč/m3, v prosinci 2012 to bylo 2.414 Kč/m3, což znamená meziroční pokles o 3,6 %.
Z hlediska ročních objemů byla bilance loňského roku jednou z nejvyšších v historii Dřevařské burzy. Uzavřeno bylo 532 kontraktů, na každý obchod tedy průměrně připadalo 638,4 m3 dříví, průměrná hodnota jednoho kontraktu představovala 1,187 milionu korun. Rekordním obchodním dnem uplynulého roku byl 6. prosinec, kdy bylo uzavřeno 37 kontraktů na dodávku 27.200 m3 dříví za více než 48,8 milionu korun. Z pohledu čtvrtletních objemů bylo nejúspěšnější 4. čtvrtletí s cca 98,5 tisíci m3 kontrahovaného dříví, následovalo 1. čtvrtletí s téměř 94 tisíci m3 a 2. čtvrtletí s 87,6 tisíce m3 dříví. Ve 3. čtvrtletí se zobchodovalo více než 59,5 tisíce m3.
V průběhu uplynulých let kolísala sortimentní skladba obchodovaného dříví, nejobchodovanějším produktem však zůstala smrková kulatina pro pilařské zpracování, která se blíží padesátiprocentnímu podílu na roční bilanci. V pořadí za ní se loni umístily méně kvalitní sortimenty – jehličnaté a listnaté vlákniny pro výrobu buničiny a desek na bázi dřeva, které se na loňské celkové bilanci podílely 16 procenty. Další druhy jehličnaté kulatiny (borovice a modřín) představují cca 4 procenta a jehličnatá dřevovina cca 3 procenta z celkového objemu loňského roku.
Za dobu existence Dřevařské burzy bylo na jejím trhu zobchodováno více než 2 miliony a 19 tisíc m3 dříví, ve finančním vyjádření to představuje 3 miliardy a 437 milionů Kč. Na trhu Dřevařské burzy je k obchodování registrováno 173 účastníků obchodování.
Organizovaný trh s dřívím už osmým rokem plní účel, kvůli němuž byl vytvořen, tedy vytvářet centrální tržní místo pro umísťování bilaterálně nekontrahovaného dříví, s rovným přístupem pro všechny zpracovatele a s tvorbou objektivní tržní ceny v daném místě a čase.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz