logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

27.9.2023 EE NN 1R SSD CZ 2024 3.556 CZK/MWh <       27.9.2023 ZP MO 1R SSD CZ 2024 1.550 CZK/MWh >       26.9.2023 EE VN 1R SSD CZ 2024 3.455 CZK/MWh <       26.9.2023 PHM MON D CZ 2023 21.53 CZK/litr <       22.9.2023 ZP VO 1R SSD CZ 2024 1.457 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 1.10.2023     USD 22,967     EUR 24,340     

Obchody na Dřevařské burze dosáhly v roce 2014 objemu 239 tisíc m3, v meziročním srovnání klesla cena smrkové kulatiny ve 4. čtvrtletí o 3,5 %

Kladno 5.1.2015

Celková bilance obchodování na dřevařském trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno dosáhla v loňském roce 239 tisíc m3 dříví, resp. ve finančním vyjádření 462 milionů korun. Rok 2014 se tak úrovní kontraktace zařadil mezi průměrné, když překročil roční bilance z let 2007 až 2010, za roky 2011 až 2013 ale zaostal.

„Důvodem poklesu objemu kontraktace byla nižší nabídka, a to zejména ve 2. a 3. čtvrtletí,“ uvedl předseda burzovní komory ČMKBK Pavel Štorkán.

Zvýšený objem nabídky dříví zejména státní provenience zvedl obchodování v samém závěru roku. Během prvních dvou prosincových týdnů zde bylo kontrahováno cca 48 tisíc kubických metrů dříví s dodávkou v letošním 1. čtvrtletí v hodnotě 96 milionů korun. I díky tomu skončilo 4. čtvrtletí 2014 svým objemem 60,4 tisíce m3 dříví hned za nejúspěšnějším 1. čtvrtletím (80,1 tis. m3).

Z loňských cenových údajů vyplývá, že čtvrtletní cenový průměr nejprodávanější smrkové kulatiny (kvalita A/B, tloušťkový stupeň 2b, dodací podmínka EXW) dosáhl na burze v 1. čtvrtletí 2014 úrovně 2.464 Kč/m3, ve druhém čtvrtletí vzrostl proti předchozímu kvartálu o 0,9 % na 2.485 Kč/m3, ve 3. čtvrtletí byl zaznamenán růst na 2.699 Kč/m3 a ve 4. čtvrtletí pokles o 2,8 % na 2.623 Kč/m3. V meziročním srovnání klesla cena ve 4. čtvrtletí o 3,5 %.

Loni bylo na burze uzavřeno 234 kontraktů, na každý z nich pak průměrně připadalo 1.021 m3 dříví, ve finančním vyjádření 1,974 milionu korun.

Nejobchodovanějším produktem v uplynulém roce zůstala smrková kulatina, která se na celkové bilanci podílela 60 procenty (v roce 2013 byla její váha 56 procent). Podíl jehličnaté vlákniny na ročním objemu dosáhl 31,5 %, podíl dřevoviny činil 3,9 %, listnaté vlákniny 2,2 % a borové kulatiny rovněž 2,2 %. Zbytek tvořily okrajové sortimenty.

Dřevařskou burzu jako trh se surovým dřívím organizuje ČMKBK od srpna 2005. Funkci cenového vodítka plní zejména u dvou základních sortimentů – smrkové kulatiny a smrkové, resp. jehličnaté vlákniny. Základním výstupem jsou vážené průměry cen zobchodovaných sortimentů vydávané v podobě týdenních kurzovních listů. Cenová data jsou dále agregována do čtvrtletních průměrů, které vypovídají o cenových trendech v celém lesnickém a dřevařském sektoru.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz