logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

22.9.2023 EE NN 1R SSD CZ 2024 3.652 CZK/MWh <       22.9.2023 EE VN 1R SSD CZ 2024 3.800 CZK/MWh >       22.9.2023 ZP MO 1R SSD CZ 2024 1.456 CZK/MWh >       22.9.2023 ZP VO 1R SSD CZ 2024 1.457 CZK/MWh >       19.9.2023 PHM MON D CZ 2023 22.09 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 24.9.2023     USD 22,897     EUR 24,385     

Obchody na Dřevařské burze v roce 2013 meziročně vzrostly o 6 a půl procenta

Kladno 6.1.2014

Rok 2013 patřil na dřevařském trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKBK) k těm úspěšným – změnilo tu majitele 344 tisíce m3 dříví za více než 672 milionů korun, což je o 6,5 procenta více než v roce 2012. Koncem listopadu tento trh zaznamenal další milník – kumulovaný objem kontraktace za dobu obchodování (2005 – 2013) překročil hranici 4 miliard korun.
Trh s dřívím otevřela ČMKBK v srpnu 2005 a už následující rok vytvořila specializovanou sekci Dřevařská burza.
Od začátku zde dominovaly dvě skupiny sortimentů – smrková kulatina, tedy výřezy pro pilařské zpracování, a vláknina, tedy dříví pro výrobu buničiny a desek na bázi dřeva. Zveřejňované kurzy se zejména u smrkové kulatiny staly vyhledávaným cenovým indikátorem pro vlastníky lesů, obchodníky s dřívím i zpracovatele.
Podle čtvrtletních průměrů
nejprodávanější smrkové kulatiny (kvalita A/B, tloušťkový stupeň 2b, dodací podmínka EXW) vzrostla v 1. čtvrtletí cena tohoto sortimentu ve srovnání se 4. čtvrtletím 2012 o 4,1% na 2.535 Kč/m3, ve 2. čtvrtletí poklesla o 0,8% na 2.514 Kč/m3, ve 3. čtvrtletí byl zaznamenán růst o 6,6% na 2.679 Kč/m3 a ve 4. čtvrtletí další vzestup o 1,4% na 2.718 Kč/m3. Trend setrvalého růstu ve 2. pololetí byl provázen i růstem týdenních průměrů cen, které nejprve atakovaly hranici 2.900 Kč/m3 (27. kalendářní týden) a ve 48. kalendářním týdnu dokonce 3.000 Kč/m3.
V průběhu roku bylo nejsilnější 1. čtvrtletí s bilancí 98 tisíc m3 zobchodovaného dříví, následované 3. čtvrtletím s objemem kontraktace 91,3 tisíce m3. Uzavřeno bylo celkem 445 kontraktů,
na každý z nich pak průměrně připadalo 774 m3 dříví, ve finančním vyjádření 1,51 milionu korun.
Nejobchodovanějším produktem v uplynulém roce zůstala smrková kulatina, která se na celkové bilanci podílela 56 procenty. Váha jehličnaté vlákniny na ročním objemu činila 32 procent, podíl dřevoviny činil 4,2 %, listnaté vlákniny 3,7 % a borové kulatiny 3,3 %. Zbytek tvořily okrajové sortimenty.
Za osm let své existence se Dřevařská burza etablovala do pozice centrálního tržního místa pro obchodování dříví s rovným přístupem pro všechny subjekty obchodování. Svými parametry a svojí likviditou je Dřevařská burza největším organizovaným trhem s dřívím ve střední Evropě.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz