logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

27.9.2023 EE NN 1R SSD CZ 2024 3.556 CZK/MWh <       27.9.2023 ZP MO 1R SSD CZ 2024 1.550 CZK/MWh >       26.9.2023 EE VN 1R SSD CZ 2024 3.455 CZK/MWh <       26.9.2023 PHM MON D CZ 2023 21.53 CZK/litr <       22.9.2023 ZP VO 1R SSD CZ 2024 1.457 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 1.10.2023     USD 22,967     EUR 24,340     

Objem obchodů na energetickém trhu ČMKBK v roce 2014 meziročně stoupl o třetinu, obchodní bilance přesáhla 6 milionů MWh energií

Kladno 14.1.2015

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) bylo v roce 2014 zobchodováno 6,117 milionu megawatthodin (MWh) elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele za celkových 4,986 miliardy korun. Kontrahovaný objem energií tak meziročně vzrostl o 32,3 %.

Loňské obchodování mělo z hlediska nárůstu kontraktace dva vrcholy – červenec, kdy bylo zobchodováno 980 tisíc MWh energií v hodnotě 757 milionů korun, a první dva měsíce 4. čtvrtletí, kdy bylo kontrahováno 2,789 milionu MWh v hodnotě 2,288 mld. korun. Takto výrazný nárůst přispěl k tomu, že se 4. čtvrtletí stalo svým objemem 2,816 milionu MWh energií v hodnotě 2,309 miliardy korun nejsilnějším čtvrtletím obchodování za dobu pětileté existence tohoto trhu. Současně byl v loňském listopadu překonán měsíční rekord z října 2013, když bylo dosaženo celkové kontraktace 1,694 milionu MWh v hodnotě 1,424 miliardy korun.

Z celkové roční bilance představovaly obchody se zemním plynem více než 3,5 milionu MWh (cca 60 %) a s elektřinou 2,6 milionu MWh (40 %). Ve finančním vyjádření je poměr vyrovnaný a představuje u silové elektřiny 2,557 miliardy korun, tj. 51 % z celkové hodnoty kontraktace, a u zemního plynu 2,429 miliardy korun (49 %).

Z celkového počtu 7.732 kontraktů bylo uzavřeno 4.462 kontraktů s elektřinou a 3 270 kontraktů se zemním plynem. Na jeden kontrakt u elektřiny tak průměrně připadlo 577 MWh v hodnotě 573 tisíc Kč, průměrný kontrakt se zemním plynem představoval objem 1.084 MWh, resp. cca 743 tisíc Kč.

„Bilance loňského roku skončila nad očekáváním, konzervativní odhady se pohybovaly mezi 5 a 5 a půl milionem megawatthodin. Výsledek nad 6 miliony MWh svědčí o akceleraci zájmu firem i veřejného sektoru o tento veřejný trh,“ uvedl předseda burzovní komory ČMKBK Pavel Štorkán.

Počet registrovaných účastníků obchodování s energiemi na ČMKBK vzrostl proti roku 2013 o 22 procent na 5.181 subjektů. Dynamicky rostl zájem veřejných zadavatelů, kde vedle všech ministerstev a drtivé většiny krajů si našly na energetický trh ČMKBK cestu také řádově stovky měst a obcí, respektive tisíce jimi zřizovaných organizací. Burzovní nákup jako forma realizace veřejné zakázky umožňuje státní správě, krajům, městům a obcím zákon o veřejných zakázkách, přičemž tento způsob umožňuje pořídit energie pružněji a rychleji, transparentně, bezpečně a s většími úsporami nákladů, než u jiných typů výběrových řízení.

 Cenový vývoj elektřiny a zemního plynu s dodávkou konečným odběratelům

Cenový vývoj obchodovaných energií odrážel v loňském roce ve svých trendech vývoj na velkoobchodních trzích i vývoj kurzu koruny vůči euru. Ze srovnání cenových průměrů závěrečných čtvrtletí vyplývá, že meziročně klesly ceny všech obchodovaných energií.

Cena silové elektřiny v hladině nízkého napětí se na ČMKBK snížila meziročně o 1,8 % na úroveň 989 Kč/MWh, v hladině vysokého napětí pak o 0,3 % na 981 Kč/MWh. Zemní plyn zlevnil u maloodběru o 7,3 % na 684 Kč/MWh, u velkoodběru o 6,2 % na 668 Kč/MWh.

Ceny energií byly začátkem roku pod silným vlivem intervence České národní banky na oslabení kurzu koruny vůči euru. Cena silové elektřiny v nízkém napětí s dodávkou v roce 2015 pak od svého otevíracího kurzu 1.095 Kč/MWh do 17. kalendářního týdne postupně klesala až na hodnotu 909 Kč/MWh. V květnu a červnu se už setrvale pohybovala pod hranicí 1.000 Kč/MWh (v rozmezí 936 až 983 Kč/MWh). Teprve začátkem července znovu dosáhla tisícikorunové hranice a s jediným výkyvem se kolem této úrovně pohybovala celé 3. čtvrtletí (rozmezí 955 až 1.059 Kč/MWh). Říjen přinesl opětovný pokles ceny pod 1.000 Kč/MWh, který pokračoval do poloviny listopadu. Závěr roku přinesl nárůst ceny s uzavírací cenou na úrovni 1.061 Kč/MWh.

Rovněž cena zemního plynu v režimu maloodběr s dodávkou v roce 2015 dosahovala nejvyšší letošní hodnoty v lednu (738 Kč/MWh). Poté zvolna klesala pod hranici 700 Kč/MWh a setrvala zde do začátku srpna. Ve 34. až 40. kalendářním týdnu se pohybovala v rozmezí 706 až 728 Kč/MWh a od října znovu zaznamenala pokles do pásma 666 až 699 Kč/MWh. Uzavírací cena obchodování zde byla na úrovní 683 Kč/MWh.

Trh s elektřinou konečným odběratelům otevřela ČMKBK v závěru roku 2009, trh se zemním plynem v polovině roku 2010. Kumulovaná bilance obchodování na tomto trhu do konce roku 2014 představuje cca 22 a půl tisíce uzavřených kontraktů na dodávky téměř 17 a půl milionu megawatthodin elektřiny a plynu v hodnotě necelých 15 miliard korun.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz