logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

23.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.759 CZK/MWh >       23.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.726 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.096 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.080 CZK/MWh >       22.5.2024 PHM MON D CZ 2024 17.69 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 24.5.2024     USD 22,795     EUR 24,735     

Objem obchodů na Energetické burze ČMKBK v 1. pololetí meziročně vzrostl o 45 % na 1,4 TWh energií

Kladno 4.7.2012

Kladno 4. 7. 2012 – Na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno byly v 1. pololetí uzavřeny kontrakty s elektřinou a zemním plynem pro konečné odběratele v objemu 1,4 milionu MWh, resp. 1,247 mld. Kč. Bylo to o cca 435 tisíc MWh více než v loňském prvním pololetí. Meziročně se změnila i struktura zobchodovaných dodávek energií. Zemního plynu se za letošní leden až červen prodalo 906 tisíc MWh, což je nárůst o cca 6 %, elektřiny se zobchodovalo 489 tisíc MWh, což je bezmála pětkrát víc než před rokem.
Za letošní první pololetí bylo na Energetické burze uzavřeno 1307 kontraktů na dodávky silové elektřiny pro konečné zákazníky a 697 kontraktů na dodávky zemního plynu stejného určení. I z hlediska počtu kontraktů byl nárůst u elektřiny silně progresivní, cca čtyřnásobný, zatímco u plynu došlo k navýšení o 56 procent.
Změna ve struktuře obchodovaných komodit je konečně patrná i na podílu zobchodovaných energií. Loni, kdy mnozí kupující po skokovém zdražení elektřiny po fukušimských událostech a odstoupení Německa od jaderné energetiky s nákupem vyčkávali, se řada nákupů elektřiny přesunula do druhého pololetí a podíl zemního plynu na obchodech loňského 1. pololetí byl v měrných jednotkách téměř 90 %. V letošním prvním pololetí, kdy řada odběratelů využila meziročního poklesu cen elektřiny k jejímu nákupu, se převaha zemního plynu snížila na poměr 2:1.
Trend posilování obchodů s elektřinou na ČMKBK tedy zrcadlově odráží pokles její ceny až na úroveň ze začátku března 2011. Kupříkladu cena silové elektřiny v hladině nízkého napětí, která se ve 2. – 4. čtvrtletí 2011 pohybovala v rozmezí 1387 až 1492 Kč/MWh, klesla začátkem letošního roku o zhruba 10 procent a od 19. týdne se trvale dostala pod hranici 1300 Kč/MWh. Od poloviny května do konce června se pak její cena dokonce dostala do rozmezí 1185 – 1282 Kč/MWh (jedná se o vážené týdenní průměry cen z uzavřených obchodů). Naopak u zemního plynu se ceny už více než rok a půl pohybují (v režimu maloodběr) v rozmezí 634 – 750 Kč/MWh, když pod hranicí 600 Kč/MWh se dostaly naposledy v listopadu 2010.
Z pohledu měsíčních bilancí byl v letošním 1. pololetí na ČMKBK nejúspěšnějším měsícem červen, kdy bylo zobchodováno přes 696 tisíc MWh energií za 582 mil. Kč. Vrcholem loňského pololetí byl už měsíc duben, ve kterém bylo kontrahováno 486 tisíc MWh energií za 335 milionů korun. V zásadě se ale průběhová křivka obchodování v obou letech příliš neliší, když větší objemy se koncentrují do 2. čtvrtletí.
Trh s elektřinou konečným odběratelům otevřela ČMKBK v závěru roku 2009, trh se zemním plynem pak v polovině roku 2010. Bilance loňského roku 2.465 tisíc MWh zobchodovaných energií za 2,261 mld. Kč v téměř 3 a půl tisících kontraktů vypovídá o velkém zájmu nejen komerčních subjektů, ale zejména orgánů státní správy a samospráv krajů, měst a obcí a dalších veřejných zadavatelů.
Likvidita, která se v uplynulých dvou letech na energetickém trhu ČMKBK koncentrovala, umožnila jeho etablování jako centrálního tržního místa pro nákupy elektřiny a zemního plynu veřejnými zadavateli. Trvalý růst zájmu o tento burzovní trh je zřejmý z meziročního srovnání, kdy množství letos kontrahovaných dodávek dosáhlo již 57 procent loňské bilance obchodování. Vzhledem k tomu, že větší objem obchodů je už tradičně realizován až ve druhém pololetí, lze očekávat, že letošní předpoklad 4 milionů MWh zobchodovaných energií bude naplněn.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz