logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

23.2.2024 PHM MON D CZ 2024 20.29 CZK/litr >       21.2.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.013 CZK/MWh <       21.2.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.094 CZK/MWh >       21.2.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 993 CZK/MWh >       21.2.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 991 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 25.2.2024     USD 23,394     EUR 25,350     

Objem obchodů uzavřených na energetickém trhu ČMKBK se za tři čtvrtletí roku 2011 přiblížil 1,5 TWh energií

Kladno 3.10.2011

Kladno 3. 10. 2011 – Jedné a půl terawatthodině energií pro konečné odběratele se koncem září přiblížil objem elektřiny a plynu zobchodovaných letos na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK). Ve finančním vyjádření to představuje více než 1,350 miliardy korun. Téměř 81 procent z tohoto objemu (cca 1,176 TWh) přitom nakoupili veřejní zadavatelé, tedy orgány státní správy, samosprávy krajů, měst a obcí, resp. jimi zřizované organizace a společnosti. Právě ty přitom burzu využívají nejen k efektivnímu naplnění zákona o veřejných zakázkách, ale zejména z důvodů ekonomických. Ve finančním vyjádření tak veřejná správa a samospráva za devět měsíců roku pořídila na burze energie převážně na rok 2012 za více než 1 miliardu korun.
Kumulovaný objem energií zobchodovaných na ČMKBK za letošní tři čtvrtletí dosáhl konkrétně 1 456 105 MWh, z toho 993 919 MWh představují zobchodované dodávky zemního plynu a 462 186 MWh dodávky elektřiny. Poměr mezi letos nakoupenými dodávkami plynu a elektřiny tak vychází 2:1 ve prospěch plynu, v kvartálním srovnání se však už zřetelně projevuje nárůst dynamiky obchodů s elektřinou. Zatímco ve 2. čtvrtletí ještě činil poměr mezi zobchodovaným plynem a elektřinou 8:1, ve 3. kvartálu se obrátil na téměř 3:1 ve prospěch elektřiny. Konkrétně tak bylo v červenci až září na energetickém trhu ČMKBK zobchodováno 362 553 MWh elektřiny pro konečné odběratele a 136.691 MWh zemního plynu stejného určení.
„Důvodem dynamického růstu obchodů s elektřinou jsou odložené nákupy z první poloviny roku. Po Fukušimě a březnovém rozhodnutí německé spolkové vlády odstoupit od jaderné energetiky vzrostla skokově cena elektřiny na velkoobchodním trhu v celé střední Evropě. Obezřetní odběratelé v této chvíli zvolili vyčkávací taktiku. Ve chvíli, kdy se ceny v květnu stabilizovaly, vrátili do hry připravené poptávky a v průběhu třetího čtvrtletí elektřinu už nakupovali,“ vysvětlil předseda burzovní komory ČMKBK Pavel Štorkán. Nicméně dodal, že pokud nedojde k dalšímu kolu celosvětové recese, bude doba relativně levné elektřiny, umožňující miliónové meziroční úspory, zřejmě už minulostí. „I poté je ale trh komoditní burzy vzhledem ke svému silně konkurenčnímu prostředí stále nejpříhodnějším místem, kde lze obchodovat v jakémkoliv, dobrém i špatném čase, za nejpříznivější cenu,“ uzavřel.
Z celkového počtu kupujících, registrovaných k obchodování na ČMKBK, představují veřejní zadavatelé většinu (78 %). K nim se vedle krajů a ministerstev řadí i statutární a bývalá okresní města. Malá města a obce se pak obchodů účastní v rámci centralizované poptávky, kterou často zaštiťují jejich silnější partneři. Z celkového počtu 1308 kontraktů uzavřených do konce září na burze bylo 1136 realizováno veřejnými zadavateli, přičemž 1122 z nich vzešlo právě z centralizované poptávky.
S ohledem na to, že se řada subjektů (kraje, ministerstva, města a jejich sdružení, firemní sektor atd.) k letošnímu burzovnímu nákupu teprve chystá, ČMKBK očekává, že objem zobchodovaných energií nakonec překročí 2 terawatthodiny.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz