logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

1.6.2023 EE NN 1R SSD CZ 2024 3.424 CZK/MWh >       1.6.2023 EE VN 1R SSD CZ 2024 3.449 CZK/MWh >       1.6.2023 ZP MO 1R SSD CZ 2024 1.277 CZK/MWh >       1.6.2023 ZP VO 1R SSD CZ 2024 1.300 CZK/MWh >       1.6.2023 PHM MON D CZ 2023 15.17 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 2.6.2023     USD 22,154     EUR 23,685     

Objemy obchodů se surovým dřívím na Dřevařské burze v roce 2011 atakovaly hranici jedné miliardy korun

Kladno 3.1.2012

Kladno 2. 1. 2012 – Kontrakty za téměř 953 milionů korun uzavřeli v roce 2011 účastníci obchodování na Dřevařské burze, trhu se surovým dřívím organizovaném od roku 2005 Českomoravskou komoditní burzou Kladno (ČMKBK).  V objemovém vyjádření to bylo více než 543 tisíc m3 dříví. Obě hodnoty představovaly nejvyšší roční bilanci obchodování v šestileté historii Dřevařské burzy.
Burza tak navázala na dosud nejúspěšnější rok 2006, kdy na ní bylo zobchodováno téměř 460 tisíc m3 za tři čtvrtě miliardy korun. S odstupem pěti let se tak plně potvrdil účel, kvůli němuž burza v srpnu 2005 vznikla. Už tehdy se jevilo jako nezbytné, aby existoval organizovaný trh pro umísťování volného dříví, k němuž budou mít rovný přístup všichni zpracovatelé. Vznikla tak Dřevařská burza jako centrální tržní místo, kde obchody probíhají transparentně, podle férových pravidel a za tržní, tedy objektivní cenu v daném místě a čase.
V průběhu uplynulých pěti let kolísaly objemy obchodů zejména v závislosti na tendencích umísťovat dříví státní provenience na transparentní veřejný trh. V loňském roce pak podle agregovaných statistik bylo na Dřevařské burze uzavřeno 899 kontraktů na celkovou dodávku 543.400 m3 dříví. Nejobchodovanějším sortimentem byla smrková kulatina pro pilařské zpracování, které se prodalo 222 tisíc m3. Jehličnaté vlákniny se zobchodovalo 143 tisíc m3, borové a modřínové kulatiny téměř 40 tisíc m3. Listnaté vlákniny změnilo majitele více než 20 tisíc m3, jehličnaté dřevoviny (dříví IV. jakostní třídy dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví) 19 tisíc m3.
Standardně vysoká likvidita u hlavních sortimentů umožňuje sledovat dlouhodobě cenový vývoj např. smrkové kulatiny a fakticky indikovat její tržní cenovou úroveň. U přesně specifikovaného produktu – smrkové kulatiny kvality A/B, tloušťkového stupně 2b s dodací podmínkou EXW – vzrostla na burze průměrná cena ve 4. čtvrtletí 2011 proti předchozímu čtvrtletí o 6,4 procenta na úroveň 2.495 Kč/m3. Jedná se o druhý čtvrtletní růst ceny po poklesech v prvním a druhém čtvrtletí 2011 (čtvrtletní růst 3. Q / 2. Q 2011 představoval 5,9 procenta).
Za dobu existence Dřevařské burzy bylo na jejím trhu zobchodováno celkem 1 milion 680 tisíc m3 dříví, což ve finančním vyjádření představuje 2 mld. 805 mil. Kč. Burza během uplynulých let vyškolila téměř 50 makléřů, kteří při vlastním obchodování zastupují jednotlivé účastníky. Zájem producentů dříví, obchodníků i zpracovatelů o burzovní obchodování vrostl z 15 registrovaných účastníků v době zřízení trhu na 155 subjektů v prosinci 2011.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz