logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

21.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.601 CZK/MWh <       21.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.053 CZK/MWh >       21.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.028 CZK/MWh <       20.5.2024 PHM MON D CZ 2024 19.08 CZK/litr >       16.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.498 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 22.5.2024     USD 22,855     EUR 24,750     

Profil komoditní burzy

Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKB) působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

ČMKB byla založena v září 1994 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a po udělení státního povolení v březnu následujícího roku vznikla zápisem do obchodního rejstříku 13. dubna 1995. Od svého založení se profilovala jako univerzální burza, orientovaná na obchodování široké škály komodit. Navazuje přitom svojí činností na organizované komoditní obchodování z doby předválečného Československa (zejména aktivity Pražské bursy pro zboží a cenné papíry (1871 – 1945) a Pražské plodinové bursy (1894 – 1952).

K významnému rozšíření aktivit došlo v roce 2002, kdy se burza podílela na konstituování liberalizovaného trhu s elektřinou v České republice, získala povolení k organizování obchodů s elektrickou energií a v listopadu 2002 zřídila samostatnou obchodní sekci Energetická burza.

Po dlouhodobé přípravě burza přistoupila v srpnu 2005 k systematické podpoře organizování obchodů s dřívím, které bylo organizačně završeno v roce 2006 vytvořením sekce Dřevařská burza.

V roce 2009 se Energetická burza ČMKB začala profilovat směrem k organizování obchodů s dodávkami elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky, tedy s fyzickými dodávkami energií přímo do odběrných míst.

Českomoravská komoditní burza Kladno se za dobu své existence etablovala nejen jako národohospodářská instituce, ale i jako standardní tržní nástroj, reflektující a naplňující potřeby trhu. Rozšiřuje tak nejen obchodní možnosti podnikatelské sféry, ale i státních a samosprávných orgánů, které využívají transparentní, bezpečný a flexibilní nástroj pro realizaci veřejných zakázek.

Využitím svého obchodního systému založeného na burzovních pravidlech, uzancích a algoritmech burza generuje bezpečné prostředí pro organizované obchodování komodit v České republice. Výsledky obchodování burza kontinuálně uveřejňuje prostřednictvím kurzovních listů.

Na trzích, které burza systematicky organizuje, vytváří prostředí, podmínky a mechanismy, jimiž kultivuje trh a zefektivňuje obchodní procesy účastníků obchodování. Mezi tyto specifické podmínky a funkce patří především standardizace komodit a obchodních podmínek, centralizace nabídky a poptávky, transparentní cenotvorba, agregace a zveřejňování informací jako cenové vodítko pro celý komoditní trh. Rovným přístupem ke všem účastníkům obchodování naplňuje burza nejvyšší možnou měrou požadavky ochrany hospodářské soutěže.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz