logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

22.1.2020 EE NN 1R SSD CZ 2021 1.290 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 27.1.2020     USD 22,883     EUR 25,230     

Kalendář obchodování

Obchodními dny (burzovní shromáždění) pro obchodování pohonných hmot (PHM) v sekci Průmyslové komodity jsou všechny pracovní dny v roce, nestanoví-li burzovní komora jinak.

Obchodním dnem pro obchodování nespotřebovaných chemických látek a přípravků v systému NECHELA je každá středa, pokud je pracovním dnem, nestanoví-li burzovní komora jinak.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz