logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

Aktuální kurz ČMKBK: 5.12.2018 EE NN 1R SSD CZ 2019 1.421 CZK/MWh <       5.12.2018 ZP MO 1R SSD CZ 2019 635 CZK/MWh <       5.12.2018 ZP VO 1R SSD CZ 2019 632 CZK/MWh <       3.12.2018 EE VN 1R SSD CZ 2019 1.684 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 10.12.2018     USD 22,736     EUR 25,850     

Pohonné hmoty (PHM)

Pohonné hmoty (PHM) lze obchodovat na Českomoravské komoditní burze Kladno v sekci Průmyslové komodity, a to jako fyzickou dodávku do odběratelem určených odběrných míst („úložišť PHM“) na území České republiky. Součástí dodávky PHM je jejich přeprava do určeného odběrného místa a jejich přečerpání přes měřící zařízení.

Obchodování PHM probíhá na elektronickém parketu vedlejšího trhu ČMKBK. Na tyto komodity lze vyhlašovat poptávkové aukce s klesající cenou nebo poptávkové aukce s rostoucí cenou.

Obchodované produkty
Podrobně specifikovaná komodita PHM se označuje jako produkt. Na ČMKBK lze obchodovat tyto produkty PHM:

    • motorová nafta (MON)
    • automobilový benzín – Natural 95 (MOB)

 

Cena za dodávku PHM
Cena za dodávku PHM je tvořena dle cenového vzorce s použitím přičítacího koeficientu, který je stanoven burzovním obchodem, a je cenou konkrétního produktu PHM včetně přepravy autocisternou do odběrného místa (úložiště PHM) a jeho přečerpání přes měřící zařízení. V ceně za dodávku konkrétního produktu PHM je zahrnuta cena za přimíchaná biopaliva v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění. Cena PHM při obchodování nezahrnuje daň z přidané hodnoty, spotřební daň a ostatní související služby.

Termíny dodávek obchodovaných produktů PHM
Obchody na dodávku PHM lze na ČMKBK uzavírat na období příslušné části aktuálního roku a dalších až čtyř po sobě jdoucích kalendářních roků.

 

Přehled obchodovaných kontraktů PHM
Krátkodobé kontrakty
Typ krátkodobého kontraktu:Popis:Zkrácené označení:Příklad označení:
Denní kontrakty
(den)
Dodávka začíná a končí stejný příslušný den. PHM produkt D CZ rok zahájení dodávkyPHM MON D CZ 2017
Měsíční kontrakty
(měsíc)
Období dodávky začíná první kalendářní den nejbližšího následujícího měsíce a končí poslední kalendářní den stejného měsíce. PHM produkt M CZ rok ve kterém probíhá dodávkaPHM MON M CZ 2017
Víceměsíční kontrakty
(2 až 11 měsíců)
Období dodávky začíná první kalendářní den některého měsíce roku a končí poslední kalendářní den některého z následujících po sobě jdoucích měsíců stejného roku. PHM produkt, MQ CZ rok, ve kterém probíhá dodávkaPHM MON MQ CZ 2017
Dlouhodobé kontrakty
Typ dlouhodobého kontraktu:Popis:Zkrácené označení:Příklad označení:
Roční kontrakty
(kalendářní rok)
Dodávka začíná 1.1. a končí 31.12. stejného roku.PHM produkt 1R CZ rok dodávkyPHM MON 1R CZ 2018
Víceleté kontrakty
(2 až 4 kalendářní roky)
Dodávka začíná 1.1. a končí 31.12. některého z následujících roků.PHM produkt, počet roků dodávky R CZ rok zahájení dodávky – rok ukončení dodávkyPHM MON 2R CZ 2018–2019
Kontrakty o délce 13 a více měsíců s koncem dodávky 31. prosinceDodávka začíná první kalendářní den některého měsíce a končí 31.12. některého z následujících roků.PHM produkt QR CZ čtvrtletí zahájení dodávky Q – rok ukončení dodávkyPHM MON QR CZ 3Q2017-2018

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz