logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

23.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.759 CZK/MWh >       23.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.726 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.096 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.080 CZK/MWh >       22.5.2024 PHM MON D CZ 2024 17.69 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 24.5.2024     USD 22,795     EUR 24,735     

Obchodování s nespotřebovanými chemickými látkami a přípravky v systému NECHELA provozovaném Českomoravskou komoditní burzou Kladno

(dále ČMKB nebo burza)
1. První kontakt, výběr dohodce

Máte-li zájem nakupovat nebo prodávat nespotřebované chemické látky a přípravky v systému NECHELA, získáte potřebné informace o registraci a vlastním obchodování:

a) od některého z dohodců ČMKB;
b) v Registračním centru ČMKB, tel. 312 818 043, e-mail pmosovska@cmkbk.cz nebo úseku burzovních obchodů ČMKB, tel. 312 818 045;
c) na webových stránkách ČMKB.

Dohodci a makléři

Dohodce je člen komoditní burzy, kterému burzovní komora povolila zastupovat při obchodování na burze jiné účastníky a zprostředkovávat uzavírání obchodů. Fyzicky pak klienta při obchodování zastupuje makléř dohodce.
Zájemce, který chce na komoditní burze obchodovat, si proto nejprve zvolí dohodce a uzavře s ním smlouvu o zprostředkování komoditních burzovních obchodů.

Poplatky

Zájemce o obchodování v systému NECHELA  n e h r a d í  na základě dohody ČMKB s Ministerstvem průmyslu a obchodu žádné registrační ani obchodní poplatky.
Také činnost dohodců je pro účastníky systému NECHELA  b e z p l a t n á.

Zájemce o obchodování v systému NECHELA má k dispozici dohodce:

FIN-servis, a.s.
Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno
šéfmakléř ing. Petr Havelka
tel.: 312 292 870; mobil: 602 104 054; e-mail: phavelka@fsk.cz, www.fsk.cz

PROSPEKSA, a.s.
Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 – Zličín
šéfmakléř Ing. Miloslav Ryšavý
mobil: 721 834 818; e-mail: rysavy@prospeksa.cz, www.prospeksa.cz

MM TRADER CZ, a.s.
Arbesova 492, 272 01 Kladno
šéfmakléř Miroslav Sochor
tel.: 312 276 067; mobil: 602 127 335; e-mail: sochor@mmtrader.cz, www.mmtrader.cz

2. Registrace účastníka obchodování v Registračním centru ČMKB

Druhým krokem na cestě k obchodování na ČMKB je registrace zájemce v Registračním centru ČMKB. Při ní je již zastupován svým dohodcem, resp. makléřem.

Podmínky registrace jsou zjednodušeny na tyto úkony:

  • Zájemce vyplní Žádost o zařazení do evidence účastníků obchodování a podepsanou ji předá dohodci.
  • Zájemce vyplní Plnou moc k zastupování při uzavírání burzovních obchodů a podepsanou ji předá dohodci.
  • Zájemce předá dohodci výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, nebo z jiné evidence, má-li v ní být zájemce zapsán podle zvláštních předpisů.

Okamžikem registrace se ze zájemce stává registrovaný účastník obchodování. Takový účastník získá od Registračního centra přístup do systému NECHELA, kde poté může vkládat nabídku nespotřebovaných chemických látek a přípravků, resp. se účastnit aukce jako její vyhlašovatel či jako zájemce o tyto chemikálie.

3. Prodej nespotřebovaných chemických látek a přípravků v systému NECHELA

Registrovaný účastník – vyhlašovatel vloží po obdržení přístupového jména a hesla a po dohodě se svým makléřem do systému NECHELA svoji nabídku nespotřebované chemické látky či přípravku. Po zadání konkrétních podmínek aukce a dalších obchodních podmínek odešle jeho makléř tyto informace do Registračního centra burzy jako Přihlášku aukce. Systém NECHELA přiřadí k aukci termín, který vychází ze zadání klienta, resp. stanoví první možný termín, pokud je požadovaný obchodní den již termínově zaplněn. Nabídka chemické látky a přípravku, kterou registrovaný účastník – vyhlašovatel, resp. jeho makléř do systému vložili, pak slouží jako základní informace pro zájemce o koupi chemikálie (jako tzv. burzovní listing).

Ve stanovený termín proběhne elektronická aukce, které se účastní zájemci o koupi svými cenovými návrhy. Pokud se v jejím průběhu spáruje poptávka s nabídkou (posledním platným cenovým návrhem), zaznamená Registrační centrum ČMKB uzavření obchodu.

4. Nákup nespotřebovaných chemických látek a přípravků v systému NECHELA

Registrovaný účastník – zájemce o nákup chemické látky či přípravku v systému NECHELA informuje svého makléře o záměru účastnit se konkrétní elektronické nabídkové aukce.

Makléř přihlásí svého klienta k obchodování v této aukci a Registrační centrum poté umožní zájemci přístup do aukce.

Pokud se v průběhu aukce spáruje poptávka s nabídkou (posledním platným cenovým návrhem), zaznamená Registrační centrum uzavření obchodu.

5. Informace o výsledku obchodování

Po ukončení aukce, v níž se spáruje poptávka s nabídkou, vystaví Registrační centrum ČMKB závěrkový list, který má právní sílu obchodní smlouvy. Tímto okamžikem je obchod uzavřen. Závěrkový list podepisují jménem svého klienta makléři dohodců.

Makléř vyrozumí svého klienta o výsledku aukce a při uzavření obchodu mu doručí závěrkový list potvrzený burzou.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz