logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

16.4.2024 PHM MON D CZ 2024 19.38 CZK/litr <       10.4.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2026 970 CZK/MWh >       4.4.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 855 CZK/MWh <       3.4.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.277 CZK/MWh <       27.3.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.400 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 23.4.2024     USD 23,761     EUR 25,275     

MANUÁL OBCHODOVÁNÍ pohonných hmot NA ČESKOMORAVSKÉ KOMODITNÍ BURZE KLADNO

Manuál obchodování dává návod jak začít obchodovat na burzovním trhu s pohonnými hmotami. Obsahuje seznam dohodců, tedy členských společností Českomoravské komoditní burzy Kladno, které účastníkům obchodování zajišťují komplexní informační servis a zastupují je při uzavírání burzovních obchodů.

Manuál rovněž informuje, jak se zájemce stane účastníkem obchodování, jak probíhá nákup a prodej komodit a co se děje po skončení obchodování.

1. Výběr dohodce

Zájemci o obchodování na komoditní burze využívají podle zákona 229/1992 Sb. o komoditních burzách k obchodování služeb zprostředkovatele, který je označován v burzovní terminologii jako dohodce.
Dohodce je členská společnost Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKB), které burzovní komora povolila zastupovat při obchodování na burze jiné účastníky a zprostředkovávat uzavírání obchodů.
Zájemce o obchodování na burze si proto nejprve vybere dohodce a uzavře s ním smlouvu o zprostředkování komoditních burzovních obchodů.

 ZÁJEMCE O OBCHODOVÁNÍ S pohonnými hmotami SI MŮŽE VYBRAT Z TĚCHTO DOHODCŮ:

FIN-servis, a.s.
Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno
šéfmakléř Ing. Petr Havelka
tel.: 312 292 870; mobil: 602 104 054; e-mail: phavelka@fsk.cz, www.fsk.cz

PROSPEKSA, a.s.
Opletalova 1566/30, 110 00 Praha 1
šéfmakléř: Mgr. Petr Rudolf
mobil: 723 468 332, e-mail: rudolf@prospeksa.cz, www.prospeksa.cz

MM TRADER CZ, a.s.
Arbesova 492, 272 01 Kladno
šéfmakléř Miroslav Sochor
tel.: 312 276 067; mobil: 602 127 335; e-mail: sochor@mmtrader.cz, www.mmtrader.cz

2. REGISTRACE ÚČASTNÍKA OBCHODOVÁNÍ V REGISTRAČNÍM CENTRU ČMKBK

Druhým krokem k obchodování je registrace zájemce v Registračním centru ČMKB. Při registraci je již zastupován dohodcem, se kterým uzavřel smlouvu o zprostředkování.

Podmínky registrace jsou zjednodušeny na tyto úkony:

  • Zájemce vyplní Žádost o zařazení do evidence účastníků obchodování a Plnou moc k zastupování při uzavírání burzovních obchodů a podepsané je předá dohodci.
  • Zájemce předloží další relevantní doklady, vyžádá-li si to Registrační centrum burzy.
  • Dohodce při registraci uhradí za zájemce jednorázový poplatek za registraci a za vstupenku a následně jej zájemci přefakturuje.

Okamžikem registrace se ze zájemce stává oprávněný subjekt obchodování (účastník obchodování).

3. NÁKUP pohonných hmot

Poptávající (odběratel) předá dohodnutým způsobem příkaz k nákupu svému dohodci. Dohodce, resp. některý z jeho makléřů, tento dohodcem autorizovaný Příkaz k obchodování odešle do elektronického systému burzy. Registrační centrum burzy takto přihlášenou aukci zařadí na Pořadí konání aukcí a přiřadí jí termín. Pořadí konání aukcí (tzv. listing) burza poté zveřejní, a to nejdříve 25 pracovních dnů a nejpozději 5 pracovních dnů (u měsíčních, víceměsíčních, ročních a víceletých kontraktů), resp. 1 pracovní den (u denních kontraktů) před datem konání burzovního shromáždění (obchodní den).

Makléři zastupují poptávajícího (odběratele) i v samém průběhu elektronické poptávkové aukce. Pokud se v jejím průběhu spáruje poptávka s nabídkou (posledním platným cenovým návrhem dodavatele), zaznamená Registrační centrum uzavření obchodu.

4. PRODEJ pohonných hmot

Dohodce, resp. některý z jeho makléřů, přihlásí svého klienta (dodavatele) k obchodování do příslušného modulu elektronického systému burzy na aktuální burzovní shromáždění (obchodní den).

Pokud se v průběhu aukce spáruje poptávka s nabídkou (posledním platným cenovým návrhem), zaznamená Registrační centrum ČMKB uzavření obchodu.

5. INFORMACE O VÝSLEDKU OBCHODOVÁNÍ

Pokud je obchod uzavřen, burza vystaví závěrkový list, který má právní sílu kupní smlouvy.
Dohodce vyrozumí účastníka, jehož zastupuje, o výsledku obchodování, resp. o úspěšně uzavřeném obchodu. Po uzavření obchodu odešle dohodce účastníku obchodování závěrkový list potvrzený burzou.

 

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz