logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

22.7.2021 PHM MON D CZ 2021 14.67 CZK/litr >       2.7.2021 EE VN 1R SSD CZ 2022 2.093 CZK/MWh >       2.7.2021 ZP MO 1R SSD CZ 2022 729 CZK/MWh >       2.7.2021 ZP VO 1R SSD CZ 2022 729 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 23.7.2021     USD 21,795     EUR 25,650     

Výběr z uzancí pro obchodování pohonných hmot (PHM)

  • Základní měrnou jednotkou používanou pro obchodování s pohonnými hmotami je litr (l).
  • Nejmenší obchodovatelné množství (lot) PHM je 1000 litrů.
  • Minimální obchodovatelné množství PHM je 5 lotů, tj. 5000 litrů.
  • Burzovní shromáždění pro obchodování pohonných hmot (PHM) probíhá ve dnech pondělí až pátek, pokud na tyto dny nepřipadne státní svátek nebo den pracovního volna.
  • Při obchodování pohonných hmot v denních kontraktech (jednorázové dodávky) mohou být uzavírány obchody na dodávku PHM v konkrétní pracovní den, určený jako maximálně třetí pracovní den ode dne uzavření burzovního obchodu.
  • Při obchodování pohonných hmot v krátkodobých kontraktech (měsíce) a dlouhodobých kontraktech (roky) mohou být uzavírány obchody na dodávku PHM na období příslušné části aktuálního roku a dalších až čtyř po sobě jdoucích kalendářních roků.
  • Cenovým parametrem užívaným při obchodování PHM v denních kontraktech (jednorázové dodávky) je jednotková cena vyjádřená v českých korunách CZK/l.
  • Cenovým parametrem užívaným při obchodování PHM v krátkodobých kontraktech (měsíce) a dlouhodobých kontraktech (roky) je přičítací koeficient vyjádřený v USD/tuna.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz