logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

27.9.2023 EE NN 1R SSD CZ 2024 3.556 CZK/MWh <       27.9.2023 ZP MO 1R SSD CZ 2024 1.550 CZK/MWh >       26.9.2023 EE VN 1R SSD CZ 2024 3.455 CZK/MWh <       26.9.2023 PHM MON D CZ 2023 21.53 CZK/litr <       22.9.2023 ZP VO 1R SSD CZ 2024 1.457 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 2.10.2023     USD 22,967     EUR 24,340     

Společenská odpovědnost

Přirozenými aktivitami vnímanými burzou jako součást společenské odpovědnosti jsou aktivity na podporu transparentnosti procesů ve veřejné správě a podporu vytváření protikorupčního prostředí. Takové prostředí plně funkční burza přirozeně tvoří už ze samé své podstaty organizováním trhů s rovným přístupem všech obchodních subjektů, informováním trhu v plné šíři, transparentní tvorbou cen a jejich zveřejňováním v podobě kurzovních listů. Veškeré procesy burzy jsou v souladu nejen se zákonnými předpisy, ale i s etickými zásadami a principy. Takové prostředí se ukazuje být přínosné nejen pro soukromý sektor, ale také pro účastníky obchodování z řad veřejných zadavatelů. Svědčí o tom mimo jiné jimi vyčíslované kumulované úspory (2,5 miliardy korun), ale také zejména půlmiliarda korun ušetřená na administrativních a transakčních nákladech během posledních pěti let provozu energetického trhu ČMKB.

Podporu transparentnosti procesů ve veřejné správě burza naplňuje i vlastní vzdělávací a přednáškovou činností na odborných konferencích, kongresech a seminářích. Transparentní burzovní prostředí, procesy a mechanismy představuje burza při setkáních s orgány krajů, měst, obcí, mikroregionů i s orgány centrální státní správy.

Komoditní burza jako organizátor veřejných trhů s komoditami standardizuje a urychluje obchodní procesy, což s sebou zároveň přináší určité „odosobnění“ obchodních vztahů a snižování četnosti osobních interakcí. K tomu významnou měrou přispívá jak samotný princip anonymizovaného burzovního obchodování, tak jeho postupná elektronizace. ČMKB ve snaze o jistou „kompenzaci“ proto klade důraz na podporu konkrétních jedinců a jejich individuality. Směřuje tak podporu zejména do sféry vzdělávání, tvořivosti a rozvoje schopností těch, kteří stojí na začátku společensky aktivního života.

Burza také už tradičně směřuje podporu renomovaným nadacím zaměřeným na začleňování dětí i dospělých se zdravotním postižením do společnosti. Aktivity stejného druhu burza podporuje i na regionální úrovni, kde jsou příjemcem pomoci školy, obecně prospěšné společnosti, resp. občanská sdružení v Kladně a okolním regionu.

A do úplného výčtu patří podpora rozvoje vinařství v Čechách a na Moravě a také rozvoje tvořivosti mladých českých výtvarníků a nových výtvarných trendů.

 

Výbor dobré vůle

Českomoravská komoditní burza Kladno je tradičním partnerem Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Za toto partnerství byla burza oceněna při udělování Ceny Olgy Havlové za rok 2014 (na fotografii).

 

Doktor klaun

Prostředky jdou i na realizaci projektu Doktor Klaun, jehož smyslem je pomáhat dětem zvládat stres spojený s pobytem v nemocnici. Na fotografii zástupci ČMKB s doktorem Klaunem na návštěvě dětského oddělení kladenské nemocnice.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz