logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

13.6.2024 EE NN 1R SSD CZ 2026 2.320 CZK/MWh <       13.6.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.580 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <       11.6.2024 PHM MON D CZ 2024 16.64 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 14.6.2024     USD 22,902     EUR 24,700     

Stanovisko ČMKBK k nepravdivým a zavádějícím informacím odvysílaným v lednu 2015 v pořadu Reportéři ČT

Kladno 2.2.2015

Českomoravská komoditní burza Kladno zaznamenala dne 5.1. 2015 odvysílání reportáže v pořadu Reportéři ČT. Obsahem byla kritika jejího energetického trhu. Celou reportáží se prolíná zjevná manipulace s fakty spolu s uváděním nepravdivých informací a se zatajováním objektivních skutečností. Toto nelze hodnotit pouze jako neprofesionální, ale zjevně jako účelové, s cílem poškodit ČMKBK ve prospěch konkurenčních subjektů. Českomoravská komoditní burza Kladno se důrazně ohrazuje proti všem nepravdivým a zavádějícím informacím, odvysílaným v pořadu Reportéři ČT a s cílem očistit své dlouhodobě budované dobré jméno vydala k reportáži svoje stanovisko.

Text stanoviska ČMKBK k reportáži (30.1.2015)

Graf cenového vývoje elektřiny (NN) s dodávkou 2011-2015 (30.1.2015)

Graf cenového vývoje plynu (MO) s dodávkou 2011-2015 (30.1.2015)

Omluva tajemníka města Semily Miloše Sladkého Českomoravské komoditní burze Kladno a dohodcům působícím na ČMKBK (29.5.2015)

Výsledek kontroly ČMKBK orgánem státního dozoru (MPO) k prověření tvrzení z reportáže (12.6.2015)

Závěry kontrol ČMKBK orgánem státního dozoru (MPO) k prověření tvrzení z reportáže, resp. podnětů firmy Amper Market, a.s. (6.10.2015)

 

Kladno 22. ledna 2019
Rozsudkem Městského soudu v Praze z 18.7. 2017 a pravomocným rozsudkem Vrchního soudu v Praze z 26. září 2018 se Českomoravská komoditní burza Kladno domohla práva na ochranu před nekalou soutěží. Rozsudek uznal všechny body žaloby, kterou ČMKBK podala na nekalosoutěžní jednání společnosti Amper Market v prosinci 2015.

Žalobu na ochranu proti nekalé soutěži společnosti Amper Market odstartovalo vystoupení ředitele Jana Palaščáka v reportáži České televize, ve které šířil nepravdivé informace o ČMKBK. Vůči Českomoravské komoditní burze Kladno je Amper Market jako iniciátor konkurenčního trhu na pražské burze PXE, na které dlouhodobě ovládl obchody s elektřinou, v soutěžním vztahu. Skutková podstata nekalé soutěže byla doložena celou řadou důkazů, mimo jiné výsledky kontrol dozorových orgánů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, provedenými v reakci na odvysílanou reportáž v květnu a v říjnu 2015. Kontroly konstatovaly, že ČMKBK funguje zcela bez závad v souladu se zákonnými požadavky a že na ČMKBK nedochází k diskriminaci ani upřednostnění žádného účastníka trhu. Tvrzení autora reportáže Jana Moláčka byla tedy nepravdivá.

Tiskový odbor Ministerstva průmyslu a obchodu se také vyjádřil ke způsobu natáčení reportáže, sdělil že otázky reportéra Jana Moláčka „vybočovaly z předem smluveného rámce a byly konstruovány tendenčním jednostranným způsobem. Ministerstvo průmyslu a obchodu však není z pozice státního úřadu kompetentní zasahovat do konkurenčních podnikatelských sporů.“

O tendenční manipulaci s fakty ze strany reportéra Jana Moláčka svědčí i omluva tajemníka města Semily Miloše Sladkého z května 2015, podle níž reportér sestříhal padesátiminutový rozhovor o pozitivních zkušenostech města s nákupy energií na burze do několika vět, čímž došlo ke zkreslení jeho vyjádření.

Po prokázání nepravdivosti tvrzení bývalého generálního ředitele Amper Marketu Jana Palaščáka uložil soud Amper Marketu povinnost zdržet se rozšiřování nepravdivých údajů o ČMKBK a uveřejnit omluvu Českomoravské komoditní burze Kladno za výroky Jana Palaščáka pronesené v reportáži České televize, v dalších médiích, resp. na sociálních sítích.

Českomoravská komoditní burza Kladno nesouhlasí se svérázným výkladem pojmu svoboda slova vyjádřeným na twitterovém účtu Jana Palaščáka, bývalého ředitele společnosti Amper Market, že má každý právo „plácat blbosti a kydat na někoho hnůj“. Českomoravská komoditní burza Kladno dlouhodobě zastává názor, že nejen ve společnosti obecně, ale i v soutěžním prostředí je vhodné, ale z dlouhodobého hlediska i výhodné, jednat eticky.

Žaloba ČMKBK na nekalosoutěžní jednání Amper Market, a.s., zastoupené Frank Bold Advokáti s.r.o., dříve advokátní kancelář Šikola a partneři s.r.o., nyní Doucha Šikola advokáti s.r.o. (10.12.2015)

Rozsudek Městského soudu v Praze ve věci nekalosoutěžního jednání Amper Market a.s. ze dne 18.7. 2017 (výrok o uložení povinnosti žalovanému)

Pravomocný rozsudek Vrchního soudu v Praze ve věci nekalosoutěžního jednání Amper Market a.s. ze dne 26.9.2018 (výrok o uložení povinnosti žalovanému a odůvodnění)

Omluva firmy Amper Market zaslaná dne 8.1.2019 Českomoravské komoditní burze Kladno

Žádost společnosti Amper Market o uveřejnění omluvy v pořadu České televize Reportéři ČT z 8.1.2019

Žádost společnosti Amper Market o uveřejnění omluvy na facebookových stránkách Amper Holding z 8.1.2019

Žádost společnosti Amper Market o uveřejnění omluvy na webových stránkách a facebooku projektu Rekonstrukce státu a na webu frankbold.org

Omluva společnosti Amper Market a.s. na www.ampermarket.cz

Komentář z twitteru Jana Palaščáka (6.6.2018)

Tisková zpráva ČMKBK Českomoravská komoditní burza se domohla práva na ochranu před nekalou soutěží (18.1. 2019)

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz