logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

16.4.2024 PHM MON D CZ 2024 19.38 CZK/litr <       10.4.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2026 970 CZK/MWh >       4.4.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 855 CZK/MWh <       3.4.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.277 CZK/MWh <       27.3.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.400 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 23.4.2024     USD 23,761     EUR 25,275     

Systém pro obchodování nespotřebovaných chemických látek a přípravků NECHELA ukončil první rok pilotního provozu

Kladno 18.1.2011

Kladno 18. 1. 2011 – Celkem 48 obchodů z celkové nabídky cca 250 chemikálií bylo loni uzavřeno na burzovním trhu s nevyužitými chemickými látkami a přípravky NECHELA. Majitele v nich změnilo téměř půl tuny chemikálií (492 kg). Tyto obchody potvrdily předpoklad deklarovaný na tiskové konferenci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v prosinci 2009, že obchodní systém NECHELA bude využíván především k doprodeji zbytků chemikálií za mnohdy symbolickou cenu (celková hodnota kontraktů v korunovém vyjádření představovala 12.939 Kč). Pro nabízející byl přesto systém důležitý zejména tím, že se v horizontu několika týdnů mohli zbavit nepotřebných chemikálií za kladnou hodnotu a nemuseli je následně likvidovat jako odpad.
V loňském roce, kdy trh NECHELA po svém spuštění v březnu vstoupil do náběhové fáze pilotního provozu, byly prostřednictvím systému nabídnuty k prodeji řádově stovky chemikálií. Ty do veřejné databáze vstupovaly kontinuálně v závislosti na aktivitě nabízejících účastníků obchodování a po jejich prodeji, vypršení doby použitelnosti či z jiných důvodů na straně zadavatele ze systému opět odcházely. Ke konci roku 2010 pak bylo (po zobchodování 48 položek) v databázi NECHELA aktivně publikovaných 204 nabídek reprezentující 171.700 kg chemikálií, z nichž 13 nabídek už bylo přihlášeno do dalšího kola obchodování (uskuteční se 19. ledna 2011).
„Do veřejné databáze NECHELA je umísťována opravdu různorodá nabídka chemikálií, jak co do využití, tak jejich množství. Figurují zde vedle sebe nátěrové hmoty či chemikálie do čistíren odpadních vod v objemech tun i laboratorní chemikálie vhodné do školních kabinetů v objemu pouhých dekagramů. Zájem je spíše o ty druhé; jejich nabídkové ceny jsou většinou velmi nízké,“ uvedl předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno, která systém provozuje, Pavel Štorkán.
Od března do konce roku 2010 se tak ve veřejné databázi objevilo cca 260 tun chemikálií; na opravdu velké odběratele však sekundární trh NECHELA stále čeká (trh není určen pro prodej přímo od výrobců, ale od současných vlastníků chemikálií). „Je to vcelku pochopitelné, obchodní systém NECHELA si nikdy nekladl za cíl obchodovat s produkcí pocházející z prvovýroby. Přitom právě u nabídek pohybujících se v řádu tun jde o sortiment, který je mnohdy paralelně dostupný i na primárním trhu. Velcí odběratelé ale většinou kupují chemikálie přímo z výroby a potřebu „dokrývat“ dodávky jinde ohodnocují výraznější slevou, kterou jim vlastníci dosud nebyli ochotni nabídnout,“ vysvětlil předseda P. Štorkán.
Loňský zkušební provoz systému NECHELA procházel třemi fázemi, které měly za cíl plně konstituovat trh a zajistit jeho udržitelnost a stabilitu. V první fázi (do konce června) byl kladen důraz zejména na registraci účastníků obchodování. Druhá fáze představovala masivní plnění veřejné databáze nabídkami chemikálií a teprve ve třetí etapě přešel trh organizovaně k obchodování, které nabralo na intenzitě závěrem roku.
Rozjezd systému se v prvních měsících často potýkal s nízkou motivací těch, jimž má sloužit především, tedy malých a středních podnikatelů a živnostníků. Obchodování nespotřebovaných chemikálií většinou neskýtá perspektivu většího profitu, naopak přináší nutnost zabývat se problematikou skladových zbytků, dříve vždy odsouvaných do pozadí. Náběh systému NECHELA tak musel zápasit i se stereotypy v mysli lidí, se zaběhnutými zvyklostmi, kdy se nevyužité chemikálie (zbytky z výroby) z pohodlnosti či pro nedostatek času přesouvají na nejzazší místa ve skladech a řeší se až ve chvíli, kdy je sklad nutno uvolnit. „Úkolem dalších let bude aktivním informováním, osvětou a výčtem výhod vytvořit u cílových skupin takový přístup, kdy budou do systému NECHELA chodit vždy, když to bude třeba, a opakovaně,“ vysvětlil P. Štorkán. V prvním roce se podle něj podařilo v systému registrovat nejen vlastníky zbytků chemikálií, ale také subjekty, které o nabízené látky a přípravky mají zájem, dokážou je efektivně distribuovat ke konečným spotřebitelům, resp. vlastní výrobní kapacity, kde lze chemikálie spotřebovat.
Na burzovním trhu NECHELA se tak loni trvale registrovalo k obchodování 45 subjektů, proběhlo 95 aukcí, z nichž každá druhá skončila uzavřením obchodu. Největším kontraktem v systému bylo zobchodování 375 kg oxidu titaničitého za 9.375 Kč (15. září 2010). Objemem nejmenší obchod se uskutečnil 2. prosince, kdy změnilo majitele 0,10 kg uhličitanu hořečnatého za symbolickou jednu korunu.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz