logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

14.6.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.565 CZK/MWh <       14.6.2024 PHM MON D CZ 2024 16.91 CZK/litr >       13.6.2024 EE NN 1R SSD CZ 2026 2.320 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 16.6.2024     USD 23,154     EUR 24,740     

Trh ČMKBK využívají k nákupu energií stovky firem, všechna ministerstva, většina krajů, města a obce i veřejnoprávní média

Kladno 23.3.2016

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) nakoupila energie na letošní rok vedle stovek firem i všechna ministerstva, většina státních úřadů, krajů, stovky měst a obcí, ale i další významné instituce, např. Akademie věd, většina vysokých škol nebo třeba Česká televize. Na trhu ČMKBK je soustředěno nejvíce konečných odběratelů i nejvíce dodavatelů ze všech organizovaných trhů v České republice. Konkrétně zde k 31. 12. 2015 bylo registrováno 5 326 odběratelů; protistranu jim tvořilo 14 dodavatelů energií, kteří reprezentují 90procentní podíl na trhu s dodávkami elektřiny a plynu v České republice.

Celkově se loni na energetickém trhu ČMKBK soustředilo více než 92 procent všech burzovních obchodů s fyzickými dodávkami energií v ČR, Českomoravská komoditní burza je centrálním tržním místem pro tento druh komodit, fakticky každý den si může odběratel přijít na tento trh nakoupit. „Důvody, proč odběratelé nakupují na tomto místě, se dají shrnout do tří kategorií: nejnižší cena v důsledku silně soutěžního prostředí, úspora na transakčních nákladech a jistota dodržení závazků smluvní protistranou,“ vysvětluje předseda burzovní komory ČMKBK Pavel Štorkán.

Vysoký standard fungování ČMKBK i efektivitu nákupu energií veřejnými zadavateli ocenil při pracovní návštěvě burzy v polovině února i ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Seznámil se se skutečností, že státní správa nákupem energií na Energetické burze ČMKBK na období 2014 až 2016 ušetřila 1 a čtvrt miliardu korun a spolu s úsporami veřejné správy (kraje, města) celková kumulovaná úspora atakuje částku 2 miliardy korun. Dalších cca 250 milionů korun veřejní zadavatelé ušetřili na transakčních nákladech, které by museli zaplatit při použití jiné formy veřejné zakázky. Úspora zde vzniká zejména eliminací nákladů na energetické poradce, organizátory veřejných zakázek, advokátní kanceláře apod.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz