logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

2.2.2023 PHM MON D CZ 2023 20.22 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 4.2.2023     USD 21,694     EUR 23,725     

Uplynulé čtvrtletí bylo na Energetické burze ČMKBK nejúspěšnějším v historii obchodování energií pro konečné odběratele

Kladno 1.10.2013

Kladno 1. 10. 2013 – Letošní třetí čtvrtletí bylo na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno nejsilnější od otevření trhu pro konečné odběratele. Za tři měsíce zde bylo kontrahováno 1,782 milionu megawatthodin fyzických dodávek elektřiny a zemního plynu za celkových 1,407 miliardy korun, což bylo o třetinu více než v dosud nejsilnějším 2. čtvrtletí 2012. I díky průběhu 3. čtvrtletí pak vzrostly objemy kontraktace za devět měsíců roku proti stejnému období loňského roku o 3,7 % na 2,726 TWh energií.
„Bilance loňských devíti měsíců byla překročena v měrných jednotkách. Letošní finanční výsledek 2,2 miliardy Kč naopak za loňským zaostal o 4,7 %. Tento pokles lze přičíst na vrub nižších cen elektřiny proti loňské úrovni,“
uvedl generální sekretář ČMKBK Rostislav Dubský.
Od ledna do září letošního roku bylo na Energetické burze ČMKBK zobchodováno 969 tisíc MWh silové elektřiny za 974 milionů korun a její průměrná cena činila cca 1005 Kč/MWh.  V porovnání s loňskou průměrnou cenou 1260 Kč/MWh to představuje meziroční pokles o více než 20 %. Naproti tomu při letošní devítiměsíční bilanci 1,757 milionu MWh kontrahovaného zemního plynu činí průměrná cena 701 Kč/MWh, což je proti loňským 691 Kč/MWh nárůst o 1,4 %.
Od začátku roku do 30. září využilo burzovního trhu k nákupu energií 1938 subjektů, které zde uzavřely 3.203 kontraktů. Mezi obchodujícími i letos zatím dominují veřejní zadavatelé (ministerstva, kraje, města, jimi zřizované organizace apod.). Tyto subjekty využívají nákupu na ČMKBK, tedy na centrálním tržním místě pro obchodování energií pro konečné odběratele, jako optimální formy realizace veřejné zakázky.
Z vývoje týdenních cenových průměrů je patrné, že cena silové elektřiny v hladině nízkého napětí se v prvních třech měsících letošního roku pohybovala v rozmezí 1.017 – 1235 Kč/MWh. Zlom nastal koncem března, kdy cena poprvé klesla pod 1.000 Kč/MWh; od 19. týdne do poloviny září se pak pohybovala v rozmezí 903 až 1.040 Kč/MWh. U vysokého napětí nastal pokles koncem dubna a od července do začátku září se ceny držely pod 1.000 Kč/MWh. Dodávky zemního plynu byly s výjimkou několika výkyvů obchodovány po celé sledované období v intervalu 694 až 720 Kč/MWh.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz