logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

2.7.2020 EE NN 1R SSD CZ 2021 1.298 CZK/MWh <       1.7.2020 EE VN 1R SSD CZ 2021 1.304 CZK/MWh >       1.7.2020 ZP MO 1R SSD CZ 2021 415 CZK/MWh >       1.7.2020 ZP VO 1R SSD CZ 2021 385 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 8.7.2020     USD 23,698     EUR 26,745     

Volná místa

Výběrové řízení:

Předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKB) vypisuje v souladu s čl. 15, odst. 3. písm. k) Statutu ČMKB výběrové řízení (konkurs) na pozici generálního sekretáře ČMKB.

Předpoklady uchazeče pro výkon funkce generálního sekretářemusí být v souladu se zákonem č. 229/92 Sb., o komoditních burzách v platném znění a dále odpovídat následujícím požadavkům:

 • plná způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • vysokoškolské vzdělání,
 • řidičský průkaz skupiny „B“,
 • praxe v řídící činnosti v délce minimálně 3 roky,
 • komunikační schopnosti s důrazem na týmovou práci,
 • základní znalost práce s IT technikou.
 • praxe v obchodních činnostech,
 • ochota k vysokému pracovnímu nasazení,
 • jazykové znalosti (min. anglický jazyk  na stupeň pokročilý),
 • zkušenosti s právní agendou.

Zájemci o účast ve výběrovém řízení podají ve stanoveném termínu přihlášku, která bude obsahovat minimálně:

 • sdělení uchazeče, že podává přihlášku do konkursního řízení na pracovní pozici generálního sekretáře ČMKB,
 • jméno a příjmení uchazeče,
 • datum narození uchazeče,
 • trvalé bydliště a korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy trvalého bydliště),  telefon a e-mail,
 • informace o vzdělání, odborné kvalifikaci a dosavadní praxi ve formě pracovního životopisu uchazeče

Výsledek konkursu (uspěl/a – neuspěl/a) se uchazeč dozví dne 24. 9. 2019 zasláním sdělení ČMKB na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Předpokládaný nástup na předmětnou pracovní pozici je 1. října 2019.

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 • poštou na adresu sídla burzy, s termínem doručení zásilky nejpozději k datu 20. 9. 2019 nebo
 • osobně do sekretariátu v sídle burzy nejpozději dne 23. 9. 2019 do 10:00 hod. nebo
 • e-mailem na adresu generálního sekretáře burzy rdubsky@cmkbk.czs termínem doručení nejpozději 23. 9. 2019 do 10:00 hodin. 

V případě poštovního nebo osobního doručení musí být obálka s přihláškou označena nápisem „K rukám GS“ a „NEOTEVÍRAT“.

ČMKB jakožto správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Účelem zpracování osobních údajů je výběrové řízení na obsazení předmětné pracovní pozice. Kontakty na správce pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na https://www.cmkbk.cz/informacni-servis/zpracovani-osobnich-udaju/.

_______________________________

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz