logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

Aktuální kurz ČMKBK: 24.9.2018 EE NN 1R SSD CZ 2019 1.472 CZK/MWh <       24.9.2018 ZP MO 1R SSD CZ 2019 741 CZK/MWh >       24.9.2018 ZP VO 1R SSD CZ 2019 726 CZK/MWh >       20.9.2018 EE VN 1R SSD CZ 2019 1.595 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 24.9.2018     USD 21,763     EUR 25,615     

Zprávy burzovního trhu: 33. týden 2015

Kladno 14.8.2015

Na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno bylo ve 33. kalendářním týdnu zobchodováno 315,6 tisíce MWh energií pro konečné odběratele. Uzavřeno bylo 142 kontraktů v hodnotě 215,4 milionu korun.

Větší část ze zobchodovaného objemu, 182,4 tisíce MWh, tvořily dodávky silové elektřiny pro konečné odběratele. Zemní plyn stejného určení byl kontrahován v objemu 133,2 tisíce MWh.

Na dřevařském trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno bylo ve 33. kalendářním týdnu v rámci burzovního shromáždění č. 1500 uzavřeno 5 obchodů na dodávku 4 500 m3 dříví v hodnotě 8,2 milionu korun.

Smrková kulatina kvality A/B, tloušťkového stupně 2b s dodací podmínkou EXW se prodávala za cenu 2 315 Kč/m3.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz