logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

6.6.2023 EE NN 1R SSD CZ 2024 3.320 CZK/MWh >       6.6.2023 EE VN 1R SSD CZ 2024 3.296 CZK/MWh >       6.6.2023 ZP MO 1R SSD CZ 2024 1.282 CZK/MWh >       6.6.2023 ZP VO 1R SSD CZ 2024 1.278 CZK/MWh >       6.6.2023 PHM MON D CZ 2023 16.14 CZK/litr >        Aktuální kurz ČNB: 7.6.2023     USD 22,027     EUR 23,520     

Zprávy burzovního trhu: 34. týden 2015

Kladno 21.8.2015

Na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno bylo ve 34. kalendářním týdnu zobchodováno 30,1 tisíce MWh energií pro konečné odběratele. Uzavřeno bylo 23 kontraktů v hodnotě 18 milionů korun.

Převážnou část ze zobchodovaného objemu, 26,8 tisíce MWh, tvořily dodávky zemního plynu pro konečné odběratele. Silová elektřina stejného určení byla kontrahována v objemu 3,3 tisíce MWh.

Na dřevařském trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno byl ve 34. kalendářním týdnu v rámci burzovního shromáždění č. 1501 uzavřen obchod na dodávku 1 000 m3 dříví v hodnotě 600 tisíc korun. Jednalo se o jehličnaté palivové dříví s dodací podmínkou EXW.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz