logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

17.5.2021 EE NN 1R SSD CZ 2022 1.857 CZK/MWh >       17.5.2021 EE VN 1R SSD CZ 2022 1.898 CZK/MWh >       17.5.2021 ZP MO 1R SSD CZ 2022 634 CZK/MWh >       17.5.2021 ZP VO 1R SSD CZ 2022 619 CZK/MWh >       12.5.2021 PHM MON D CZ 2021 13.42 CZK/litr >        Aktuální kurz ČNB: 18.5.2021     USD 20,808     EUR 25,430     

Zprávy burzovního trhu: 38. týden 2015

Kladno 18.9.2015

Na dřevařském trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno byly ve 38. kalendářním týdnu v rámci burzovního shromáždění č. 1505 uzavřeny 3 obchody na dodávku 6 000 m3 dříví v hodnotě 10 milionů korun.

Smrková kulatina kvality A/B, tloušťkového stupně 2b s dodací podmínkou EXW se prodávala za cenu 2.400 Kč/m3, jehličnatá vláknina za průměrnou cenu 917 Kč/m3.

Na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno bylo ve 38. kalendářním týdnu zobchodováno 7,1 tisíce MWh energií pro konečné odběratele. Uzavřeno bylo 12 kontraktů v hodnotě 4,6 milionu korun.

Převážnou část ze zobchodovaného objemu, téměř 5 tisíc MWh, tvořily dodávky zemního plynu pro konečné odběratele. Silová elektřina stejného určení byla kontrahována v objemu 2,1 tisíce MWh.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz