logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

16.6.2021 PHM MON D CZ 2021 13.47 CZK/litr >       25.5.2021 EE NN 1R SSD CZ 2022 1.805 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 21.6.2021     USD 21,503     EUR 25,570     

Zprávy burzovního trhu: 47. týden 2015

Kladno 20.11.2015

Celkem 36,3 tisíce MWh energií pro konečné odběratele bylo zobchodováno ve 47. kalendářním týdnu na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno. Uzavřeno bylo 93 kontraktů v hodnotě 21,6 milionu korun.

Podstatnou část ze zobchodovaného objemu, 25,3 tisíce MWh, tvořily dodávky zemního plynu pro konečné odběratele. Silová elektřina stejného určení byla kontrahována v objemu 11 tisíc MWh.

Ve 47. kalendářním týdnu byl na dřevařském trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno uzavřen obchod na dodávku 1000 m3 dříví v hodnotě cca 1,9 milionu korun. Jednalo se o slabou smrkovou kulatinu (agregát) s dodací podmínkou EXW za cenu 1.910 Kč/m3.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz