logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

5.8.2020 EE NN 1R SSD CZ 2021 1.224 CZK/MWh <       30.7.2020 ZP VO 1R SSD CZ 2021 390 CZK/MWh <       28.7.2020 EE VN 1R SSD CZ 2021 1.220 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 6.8.2020     USD 21,992     EUR 26,090     

Zprávy burzovního trhu: 48. týden 2015

Kladno 27.11.2015

Na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno bylo ve 48. kalendářním týdnu uzavřeno 180 kontraktů na dodávku 127,4 tisíce MWh energií pro konečné odběratele v hodnotě 83,4 milionu korun.

Větší část ze zobchodovaného objemu, 70,8 tisíce MWh, tvořily dodávky zemního plynu pro konečné odběratele. Silová elektřina stejného určení byla kontrahována v objemu 56,6 tisíce MWh.

Ve 48. kalendářním týdnu byl na dřevařském trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno uzavřen obchod na dodávku 150 m3 dříví v hodnotě 219 tis. korun. Jednalo se o smrkovou kulatinu kvality C/D s dodací podmínkou EXW za cenu 1 460 Kč/m3.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz