logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

15.7.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.518 CZK/MWh >       15.7.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.540 CZK/MWh >       15.7.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.090 CZK/MWh <       15.7.2024 PHM MON D CZ 2024 20.61 CZK/litr >       28.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.055 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 16.7.2024     USD 23,314     EUR 25,425     

Obiloviny

Do komoditní skupiny Obiloviny jsou v současné době zařazeny pšenice tvrdápšenice potravinářskápšenice krmnáječmen,ječmen sladovnickýžitooves potravinářskýoves krmnýprosopohankakukuřice potravinářskákukuřice krmná a tritikale.

Základní kvalitativní specifikace pro obiloviny vycházejí zejména z českých státních norem. Obiloviny určené pro potravinářské účely musí splňovat náročnější požadavky na jakost a kritéria hodnocení jsou přísnější než u obilovin nepotravinářských.

K základním jakostním ukazatelům patří vlhkost zrna, která se u většiny komodit této skupiny pohybuje na maxiální hranici 14,5%.

Dalšími důležitými ukazateli jsou např. obsah příměsí a nečistot, objemová hmotnost a obsah N-látek v sušině.

U potravinářských obilovin se navíc sledují i specifické ukazatele, které mají vliv na další zpracování posuzované komodity.

 

 

Komodity Obvyklá kvalitativní specifikace
Pšenice tvrdá ČSN 46 1100-3
Pšenice potravinářská ČSN 46 1100-2
Pšenice krmná ČSN 46 1200-2
Ječmen ČSN 46 1200-3
Ječmen sladovnický ČSN 46 1100-5
Žito ČSN 46 1100-4
Oves potravinářský ČSN 46 1100-7
Oves krmný ČSN 46 1200-4
Proso ČSN 46 1200-7
Pohanka ČSN 46 1200-8
Kukuřice potravinářská ČSN 46 1100-8
Kukuřice krmná ČSN 46 1200-6
Tritikale ČSN 46 1200-1

 

 

V aukcích vedlejšího trhu ČMKBK je možno k obchodování přihlásit i obiloviny jiné jakostní specifikace.

Vybrané jakostní ukazatele hlavních obilovin

Pšenice tvrdá
Vlhkost v % (m/m), nejvýše: max. 14,5
Objemová hmotnost v kg/hl: min. 78,0
Pšenice potravinářská
Vlhkost v % (m/m): max. 14,0
Objemová hmotnost v kg/hl: min. 76,0

Pšenice
Vlhkost v % (m/m): max. 14,5
Objemová hmotnost v kg/hl: min. 73,0

Ječmen
Vlhkost v % (m/m): max. 14,5
Objemová hmotnost v kg/hl: min. 62,0

 

Ječmen sladovnický
Vlhkost v % (m/m): max. 15,0
Klíčivost v %: min. 98,0

 

Žito
Vlhkost v % (m/m): 14,5
Objemová hmotnost v kg/hl: min. 70,0

Kukuřice
Vlhkost v % (m/m): max. 14,5
Příměsi a nečistoty v %: max. 12,0

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz