logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

15.7.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.518 CZK/MWh >       15.7.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.540 CZK/MWh >       15.7.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.090 CZK/MWh <       15.7.2024 PHM MON D CZ 2024 20.61 CZK/litr >       28.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.055 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 16.7.2024     USD 23,314     EUR 25,425     

Burza odpadů

Burza odpadů (dále též Burza odpadových komodit) je sekcí Českomoravské komoditní burzy Kladno založenou pro obchodování s komoditami, jež mají charakter odpadů a druhotných surovin.

O přiřazení komodity buď k odpadům, nebo druhotným surovinám rozhoduje jejich další využitelnost, tedy možnost jejich následného rentabilního zpracování.

Druhotná surovina má zpravidla nenulovou hodnotu a její producent za ni v burzovním kontraktu inkasuje cenu.

odpadu naopak producent poptává jeho likvidaci a za tuto službu sám platí dohodnutou cenu.

Vedle obchodování s komoditami poskytuje ČMKBK i službu zúčtování pro kolektivní systémy zabývající se zpětným odběrem a recyklací elektrických a elektronických zažízení. Službu Zúčtovacího centra těmto systémům poskytuje Burzovní zúčtovací centrum, s.r.o., stoprocentní dceřiná společnost ČMKBK.

Obchodování s odpady a druhotnými surovinami upravují zejména Burzovní pravidlaPravidla obchodování na Burze odpadových komodit, Pravidla evidence účastníků Burzy odpadových komodit a Pravidla aukcí vedlejšího trhu Burzy odpadových komodit.
Kromě toho jsou při uzavírání burzovních obchodů aplikovány obecné právní normy, Statut ČMKBK a podmínky INCOTERMS 2010.
Poplatky z uzavřených obchodů upravuje Poplatkový řád ČMKBK.

Provoz Zúčtovacího centra se řídí Smlouvou o poskytování služeb Zúčtovacího centra uzavíranou mezi Burzovním zúčtovacím centrem, s.r.o. a kolektivními systémy.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz