logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

15.7.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.518 CZK/MWh >       15.7.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.540 CZK/MWh >       15.7.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.090 CZK/MWh <       15.7.2024 PHM MON D CZ 2024 20.61 CZK/litr >       28.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.055 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 16.7.2024     USD 23,314     EUR 25,425     

Burza a Lesy ČR deklarují společný zájem na posilování transparentního trhu s dřívím

Burza a Lesy ČR deklarují společný zájem na posilování transparentního trhu s dřívím

Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKBK) a Lesy České republiky, s.p. se letos v lednu shodly na potřebě posilovat organizovaný, transparentní, burzovní trh s dřívím, na němž budou mít rovné příležitosti všichni účastníci obchodování. Tento zájem vyjádřily ve společném memorandu o budování organizovaného trhu s dřívím. Uvedený záměr pak v dokumentu posouvají až na úroveň konkrétních kroků, jimiž lze trh posilovat.
ČMKBK se při organizování trhu řídí zákonem o komoditních burzách, ze kterého vyplývají některé institucionální povinnosti (činnost burzovního výboru, registračního centra, zúčtovacího centra, závazná pravidla obchodování) a dále povinnost obchodovat v souladu se standardy (garance, závěrkové listy, vypořádání burzovních obchodů). Nad rámec těchto obecných povinností si pak burza v memorandu stanovila prohloubení kvalitativních parametrů, zejména rozšíření trhu s dřívím o navazující komodity, vývoj burzovního obchodního systému dle potřeb účastníků trhu a šíření cenových informací.
Podle mluvčího burzy Martina Soukupa přitom většina kvalitativních parametrů závisí – více či méně – na jediné základní podmínce: dále zvýšit likviditu trhu tak, aby se obchodovaly významné objemy v celé šíři sortimentu. „Po pětiměsíčním zkušebním provozu v roce 2005 má za sebou burza rok ostrého chodu. Během něho vznikla samostatná sekce ČMKBK, Dřevařská burza. Celkový objem obchodů dosáhl loni bezmála 460 tisíc metrů kubických dříví a tři čtvrtě miliardy korun ve finančním vyjádření,“ sdělil.
Trh jako celek tedy podle něj likvidní je, ale v sortimentní skladbě se týká jen několika základních položek. „Z přiloženého grafu je například patrné, že významné objemy se na burze pravidelně obchodují u smrkových a borových výřezů III. jakostní třídy. Právě u tohoto sortimentu už tedy obchody umožňují vydávat kvalitní cenovou informaci,“ vysvětlil.
Dobrovolným závazkem Lesů ČR, vyplývajícím z memoranda, je právě navýšení prodeje dříví a v důsledku toho zvýšení likvidity Dřevařské burzy. Zatímco loni prodaly Lesy ČR na burze 400.000 metrů kubických dříví, letos si vytyčily minimálně 600.000 m3 . Primárním zájmem podniku přitom je transparentní prostředí, které nedovoluje zpochybnit realizované obchody. Jediným kritériem pro uzavření kontraktu je totiž na burze cena. Oproti uplynulému roku se pak Lesy ČR v memorandu zavazují i k tomu, že nabídka dříví bude pocházet ze všech územních jednotek LČR, bude tedy celoplošná. Deklarovaným záměrem je umožnit zpracovatelům dříví, aby se prostřednictvím burzy dostali ke vstupní surovině.

Převzato z časopisu Lesnická práce 2/2007

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz