logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

15.7.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.518 CZK/MWh >       15.7.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.540 CZK/MWh >       15.7.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.090 CZK/MWh <       15.7.2024 PHM MON D CZ 2024 20.61 CZK/litr >       28.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.055 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 16.7.2024     USD 23,314     EUR 25,425     

Burza zaznamenala letošní maximum zobchodovaného dříví během jednoho dne, obchody ve 3. Q překročily 80 tisíc m3

Objem dříví zobchodovaného na Dřevařské burze překročil ve 3. čtvrtletí 80 tisíc m3, resp. 153 milionů korun ve finančním vyjádření. Zatím neuzavřené třetí čtvrtletí (v době uzávěrky chyběla data z posledního burzovního shromáždění) tak přesáhlo objem druhého čtvrtletí, kdy bylo kontrahováno 67,5 tisíce m3 za cca 122 milionů korun. Úroveň 1. čtvrtletí však překročena nebyla.
K výsledku 3. čtvrtletí do značné míry přispělo letošní maximum zobchodovaného dříví během jednoho obchodního dne, kterého bylo dosaženo 12. září objemem 27 tisíc m3, resp. 59,2 milionu korun. Překonán tak byl letošní 6. červen s objemem kontraktace 23,7 tisíce m3 (40,6 milionu korun). Rekordním dnem prvního čtvrtletí byl 7. březen, kdy změnilo majitele 21,2 tisíce m3 dřevní hmoty za 40 milionů korun.
Nejobchodovanějším sortimentem na Dřevařské burze dlouhodobě zůstává smrková kulatina, která představuje více než polovinu celkové obchodní bilance. Ve 3. čtvrtletí se cena této kulatiny (A/B, 2b, EXW) pohybovala v rozmezí 2.450 až 2.855 Kč/m3, přičemž růst byl v následujících týdnech zpravidla vždy střídán poklesem a poté znovu růstem. Průměrná cena sledované kulatiny ve 3. čtvrtletí dosáhla 2.704 Kč/m3, což je proti 2. čtvrtletí nárůst o 7,6 procenta. Vzhledem k velké volatilitě týdenních cenových průměrů ale zatím nelze mluvit o vyhraněném trendu.
Z celkového objemu dříví kontrahovaného v zatím neuzavřeném 3. čtvrtletí představovaly obchody se smrkovou kulatinou 50,5 procenta, což je prakticky srovnatelné s 2. čtvrtletím (51%). Výrazně, až na 41,8 procenta, se ale zvýšil podíl jehličnaté vlákniny (proti 35 % ve 2. čtvrtletí), a to zejména díky kontraktaci tohoto sortimentu v září. Podíl listnaté vlákniny ve 3. čtvrtletí činil 3,9 procenta, podíl smrkové dřevoviny 2,5 procenta, zbytek připadl na borovou a modřínovou kulatinu a palivové dříví.

Převzato z časopisu Lesnická práce 2013/10

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz