logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

15.7.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.518 CZK/MWh >       15.7.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.540 CZK/MWh >       15.7.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.090 CZK/MWh <       15.7.2024 PHM MON D CZ 2024 20.61 CZK/litr >       28.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.055 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 16.7.2024     USD 23,314     EUR 25,425     

Cena nejprodávanějšího sortimentu na burze meziročně vzrostla o více než 5 procent

O 5,3 % vzrostla meziročně cena smrkové kulatiny kvality A/B, která je dlouhodobě nejprodávanějším sortimentem dříví na Dřevařské burze. Zatímco za loňských 46 kalendářních týdnů její průměrná cena dosáhla 2276 Kč/m3, letos je o 120 korun vyšší.
„Při detailnějším pohledu zjistíme, že růst ceny smrkové kulatiny (specifikované kvalitou A/B, tloušťkovým stupněm 2b a dodací podmínkou EXW) nebyl plynulý, ale realizoval se do značné míry skokově, už v závěru roku 2011. Podíváme-li se na průměry cen za jednotlivá burzovní shromáždění, pak ještě v závěru loňského pololetí se tento sortiment obchodoval za 2.255 Kč/m3 a počátkem srpna 2011 za 2.261 Kč/m3. Zlom nastal počátkem září 2011, kdy se cena vyšplhala k hranici 2.400 Kč/m3, kterou pak do konce roku překročila třikrát,“
konstatoval mluvčí Dřevařské burzy Martin Soukup.
Ceny v letošním roce pak tento trend zpočátku kopírovaly a teprve ve 2. pololetí se znovu vydaly vzhůru. V červenci cena sledované kulatiny vzrostla na 2.580 Kč/m3 a po mírném poklesu se nad hranici 2.500 Kč/m3 znovu vrátila 27. 9. (2.560 Kč/m3) a 25. října (2.549 Kč/m3). V rámci posledního obchodního dne před uzávěrkou tohoto čísla (15. 11.) bylo dosaženo průměrné ceny 2.550 Kč/m3.
Dynamika růstu cen smrkové kulatiny je dobře patrná i ze srovnání čtvrtletních vážených průměrů cen. V letošním 2. čtvrtletí byl tento průměr 2.385 Kč, což je o 7,7 % více než za stejné období loňského roku, ve 3. čtvrtletí 2012 se pak smrková kulatina prodávala už za průměrných 2.460 Kč/m3, což je meziroční nárůst o 10,5 procenta. „V meziročním srovnání čtvrtých čtvrtletí se ale už ceny vyrovnávají, z čehož je zřejmé, že k hlavnímu cenovému posunu došlo už v závěru loňského roku,“ doplnil mluvčí.
Otázkou podle Soukupa je, co s cenami udělá současný vývoj v lesnicko-dřevařském sektoru, zejména vyhlášení insolvence na společnosti ze skupiny LESS. Z trhu se surovým dřívím na jedné straně odešla lesnická společnost LESS & FOREST, vykonávající činnosti na 32 územních jednotkách Lesů ČR, což znamená dočasný výpadek těžby v objemu 400 tisíc m3. Na druhé straně lze předpokládat i útlum, alespoň dočasný, u zpracovatelské společnosti LESS & TIMBER, která část této těžby odebírala. Změny na tuzemském trhu tak probíhají na straně nabídky i poptávky s dopadem na hledání nové rovnováhy i cen hlavních sortimentů.
Smrková kulatina tvoří cca polovinu všech obchodovaných sortimentů na Dřevařské burze. Následuje smrková vláknina s 15procentním podílem na roční bilanci. Menšími objemy se na obchodech podílí listnatá vláknina, smrková dřevovina, borová a modřínová kulatina.

Převzato z časopisu Lesnická práce 12/2012

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz